CE-Markering bouwproducten verplicht

Om de markt voor bouwproducten beter te laten functioneren, is op 1 juli 2013 de Verordening bouwproducten in werking getreden.

Gevolgen van de Verordening bouwproducten
De Verordening bouwproducten heeft gevolgen voor  fabrikanten, importeurs en distributeurs en indirect ook voor afnemers van bouwproducten. Zo moeten bijna alle bouwproducten verplicht een CE-markering hebben als er een Europese norm voor dit product is.

Wat is een CE-markering?
Dit is een Europees merkteken dat aangeeft dat het product is getest volgens Europese testmethoden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Of u een CE-markering nodig heeft, hangt af van of er een Europese norm is voor uw product. Zo ja, dan heeft u een CE-markering nodig.
Of er een Europese norm geldt, kunt u vinden op www.contactpuntbouwproducten.nl. Binnen de ‘Module CE-markering’ kunt u ieder product invoeren (bijvoorbeeld ‘gipsplaten’ of ‘beton’). De module geeft dan de norm die op dit product van toepassing is. Komt er een norm uitrollen, dan heeft u een CE-markering nodig. Onderdeel van de CE-markering is de prestatieverklaring. Hieraan kan de afnemer van het product zien of het product voor hem geschikt is.

Handhaving
In Nederland wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangekondigd, maar ook onaangekondigd, gecontroleerd of u voldoet aan de eisen voor een CE-markering. Bij overtreding van de regels kunt u verplicht worden het product aan te passen of van de markt te halen. In ernstige gevallen kunt u zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Wat betekent dit voor u?
Het is verstandig om op de hoogte te blijven van de Europese geharmoniseerde normen. Als een van uw producten onder de omschrijving van een norm valt, maar niet aan de kwaliteitseisen van deze norm voldoet, loopt u het risico om vervolgd te worden. Als uw product niet onder een geharmoniseerde norm valt, is het wellicht toch interessant om vrijwillig voor een CE-markering te kiezen. De CE-markering maakt het namelijk mogelijk uw product binnen Europa te verhandelen en het geeft aan dat uw product aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Wilt u meer weten over de CE-markering, de gevolgen hiervan en de prestatieverklaring? Neem dan contact op met Marleen van den Broek, advocaat vastgoed, via: m.vanden.broek@gca.nl of 0493-331484.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×