Brexit, en nu?

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Het feit dat de zogeheten ‘Brexit’ nu eindelijk rond is, wil echter niet zeggen dat er ook een einde komt aan alle onduidelijkheden rondom deze kwestie. Toch zijn er enkele zaken waar nu alvast op ingespeeld kan worden.

Overgangsfase

Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsfase. Tijdens deze overgangsfase verandert er vrijwel niets en blijft het oude recht gewoon van kracht.

Op dit moment onderhandelt de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk over een Brexit-akkoord. Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken, dan komt er na de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit. Bij een no deal-Brexit zullen de minimumregels van de Wereldhandelshandelsorganisatie gaan gelden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen: nieuwe importtarieven en veel bureaucratische obstakels voor de handel.
Vanaf 1 januari 2021 start de nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel lees je wat er na 1 januari 2021 zonder meer verandert.

Rechts- en Forumkeuze

Doe je als Nederlandse ondernemer zaken met partijen uit het Verenigd Koninkrijk? Dan is het belangrijk dat je het vóór het einde van de overgangsperiode – onder andere – met elkaar eens bent over het land waarin geprocedeerd dient te worden in geval van geschillen en bovendien op basis van welk nationaal recht. Op dit moment worden deze zaken geregeld door Europese Verordeningen, maar deze Europese Verordeningen gelden na 1 januari 2021 niet meer voor handelsrelaties tussen Nederlandse ondernemingen en ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk.

Het is mogelijk dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overeenkomen dat de bepalingen uit de verordeningen van kracht blijven door middel van een verdrag. Omdat dit evenwel geen gegeven is, adviseren we om hierover vooraf afspraken te maken. Voor onverwachte verrassingen komen te staan, is niet gewenst. Voorkomen is beter dan genezen.

Nakomen van contracten

Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk, komen er na de overgangsfase hoe dan ook grensformaliteiten in het verkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 januari 2021 krijg je als ondernemer dus te maken met de Nederlandse douane, maar ook met de douane in het Verenigd Koninkrijk.

Door de nieuwe regels omtrent import en export, is het mogelijk dat je extra kosten moet maken of dat je bepaalde producten niet meer binnen een bepaalde tijd kunt leveren. Goorts + Coppens adviseert daarom om extra alert te zijn indien er sprake is van langetermijncontracten, die doorlopen tot na de overgangsperiode. In dergelijke gevallen is het vaak raadzaam om reeds nu (aanvullende) afspraken te maken over de wederzijdse verplichtingen die zijn aangegaan.

Ondanks het feit dat op dit moment nog niet precies duidelijk is wat er gaat veranderen door de Brexit, dient op dit moment al wel geanticipeerd te worden op de (mogelijke) gevolgen die de Brexit met zich mee zal brengen.

Neem bij vragen contact op!

Heb je vragen over de Brexit? Neem dan contact op met een van de advocaten van het team Onderneming van Goorts + Coppens.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Onderneming

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×