Brabantse Verordening ruimte onder vuur

Om sturing te geven aan de ruimtelijke inrichting van het grondgebied van de Provincie Noord-Brabant hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte afgekondigd. Die Verordening vindt grondslag in de in 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening. In de Verordening ruimte staan regels waaraan gemeenten zich moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Meer in het bijzonder met betrekking tot de intensieve veehouderij bevat de Verordening ruimte regels tot op detailniveau.

Uitvoering Reconstructiewet
Ter uitvoering van de Reconstructiewet hebben Provinciale Staten eerder al beleid met betrekking tot de intensieve veehouderij ontwikkeld. Dat beleid is vastgelegd in reconstructieplannen. Die plannen zijn vastgesteld bij een in de Reconstructiewet bepaalde procedure. De Verordening ruimte scherpt het beleid van de reconstructieplannen op een aantal onderdelen fors aan. 

Procedure bij de Rechtbank Den Bosch
In een drietal procedures kwam de rechtbank Den Bosch voor de vraag te staan of de Verordening ruimte wel verbindend is. In alle gevallen oordeelde de rechtbank dat, dat niet het geval was. Dat maakt de Verordening ruimte niet in alle gevallen onverbindend, maar alleen in die gevallen waarin een beroep op de onverbindendheid werd gedaan en de rechter die ook vaststelde.

In de hiervoor bedoelde gevallen werd met een beroep op de Verordening ruimte medewerking geweigerd aan de uitbouw van een intensieve veehouderij.  De rechtbank oordeelde dat de Verordening ruimte ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen op meerdere punten afwijkt van beleidsuitspraken in het geldende reconstructieplan. De rechtbank ziet dat als een wijziging van het reconstructieplan. Bij de vaststelling van de Verordening ruimte is echter de Reconstructiewet niet in acht genomen. Daarom is de Verordening volgens de rechtbank in strijd met de Reconstructiewet en had de Verordening buiten toepassing moeten worden gelaten.

Instelling Hoger Beroep
De discussie over de verbindendheid van de Verordening ruimte is hiermee niet ten einde. Er is hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Provinciale Staten hebben gereageerd door alle reconstructieplannen in te trekken. Betwijfeld moet echter worden of daarmee de strijdigheid met de Reconstructiewet is weggenomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×