Boetes voor illegale werknemers onevenredig hoog

De regering zet fors in op de aanpak van illegale tewerkstelling en uitbuiting van illegale werknemers. Een van de initiatieven van de regering om fraude en illegale tewerkstelling door werkgevers tegen te gaan, was de invoering van de bestuurlijke boete. Per 1 januari 2005 is de wetswijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving in werking getreden. Met de invoering van de bestuurlijke boete  heeft de regering een instrument gekregen om sneller en efficiënter werkgevers die illegale vreemdelingen te werk stellen aan te pakken. Tot 31 december 2012 bedroeg het boetebedrag voor een werkgever die een vreemdeling te werk stelt een bedrag van € 8.000,00. Dit is op grond van de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW per 2013 fors hoger geworden, namelijk € 12.000,00.

De Raad van State heeft de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher (PvdA) met haar uitspraak van 7 oktober 2015 op de vingers getikt. De minister moet zijn boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen aanpassen. Het boetebedrag is onredelijk, is het bestuursorgaan van oordeel.

De uitspraak gaat over een boete die was opgelegd aan de exploitant van een Amsterdams hotel, omdat een illegale werknemers daar zonder vergunning aan het werk was. Naar het oordeel van de Afdeling is het verhoogde boetenormbedrag van € 12.000,– niet onredelijk als bovengrens voor ‘hardnekkig malafide werkgevers’. Voor werkgevers die niet tot deze groep werkgevers behoren, is het boetenormbedrag volgens de Afdeling te hoog.

De minister zal volgens de Raad van State een “fijnmaziger boetesysteem” moeten hanteren. De Raad van State adviseert verschillende boetebedragen voor verschillende categorieën werkgevers. Zolang het nieuwe systeem er nog niet is, zal de oude boete van €  8.000,00 gehanteerd moeten worden.

We houden u op de hoogte als er duidelijk is hoe het nieuwe beleid eruit komt te zien. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat Arbeid via m.saes@gca.nl of 0493-331479.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×