Boeren lopen groter risico op strafblad

Onlangs stond in Boerderij Vandaag een interview met CDA-kamerlid Jaco Geurts, waarin hij ingaat op het risico op een strafblad dat boeren lopen door het afschaffen van de productschappen en bijgevolg het wegvallen van het tuchtgerecht. De heer Geurts slaat de spreekwoordelijke spijker op de kop, want boeren lopen op dit moment inderdaad een veel groter risico op een strafblad dan voorheen.

Bij de productschappen werden de relatief kleine overtredingen tucht- c.q. administratiefrechtelijk afgedaan. Bij gebrek aan een ander forum vallen deze kleine overtredingen nu onder het economische strafrecht c.q. het bereik van de strafrechter. Niet duidelijk is echter in hoeverre het Functioneel Parket – het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezig houdt met opsporing en vervolging van economische delicten – hiervan reeds op de hoogte is. Het is dus afwachten of het Openbaar Ministerie de komende tijd sneller, vaker overgaat tot vervolging van dergelijk kleine economische delicten.

Hoewel de minister van Economische Zaken had volgehouden dat als gevolg van de opheffing van de productschappen geen zaken zouden voortkomen die ook niet bij de productschappen zouden voortkomen, dreigen boeren toch de dupe te worden van het stilzitten van de minister. De minister heeft namelijk nagelaten de toepasselijke wet- en regelgeving aan te passen, waardoor de relatief kleine overtredingen een forse straf (veelal een geldboete) kunnen opleveren, waar deze voorheen werden afgedaan zonder de boer daarbij in de portemonnee te raken. Een door de economische strafrechter – of middels een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie – opgelegde straf is bovendien terug te vinden op het strafblad (justitiële documentatie) van de boer, met alle mogelijke gevolgen van dien. Boeren zitten vanzelfsprekend niet te wachten op een onterechte aantekening op hun strafblad.

CDA-kamerlid Geurts heeft derhalve aangedrongen op een spoedig debat met de minister. Het is afwachten totdat dit strafrechtelijke probleem voor de boeren is opgelost. Een wetswijziging neemt vaak enkele maanden in beslag. Hoewel de minister ook andere mogelijkheden heeft om dit probleem voorlopig het hoofd te bieden, is het maar de vraag of de minister hieraan prioriteit geeft.

Mocht u een strafbeschikking of dagvaarding hebben ontvangen voor een relatief kleine overtreding of ander economisch delict, en wilt u trachten een straf (en een strafblad) voorkomen, neem dan contact op met Patrick Grijpstra, advocaat Milieu & Omgeving, via e-mail: p.grijpstra@gca.nl of telefonisch: 0492-780193.

N.B. Zeker bij een strafbeschikking is haast geboden, omdat daartegen binnen 2 weken verzet moet worden ingesteld. Doet u dat niet, dan is de in de beschikking gestelde straf (en daarmee een aantekening op uw strafblad) definitief.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×