Bodemverontreiniging door drugsafval: een duur probleem

Het is rond de lunch als wij worden gebeld met een geëmotioneerd telefoontje van iemand: ‘’Goedemiddag, fijn dat ik u aan de lijn heb. Ik moet van de gemeente drugsafval gaan opruimen en de kosten moet ik gaan betalen! Dat kan toch zomaar niet, ik hoop dat u mij kan helpen.’’

In onze praktijk zien we het fenomeen van drugsafval regelmatig terugkomen. Als eigenaar heb je een bepaalde verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen op jouw perceel. We zien regelmatig dat een eigenaar opdraait voor de kosten die zijn gemoeid met het verwijderen van het drugsafval en de productiemiddelen. Immers een grondeigenaar wordt geconfronteerd met de rekening voor de gemaakte kosten vanwege de toepassing van herstelmaatregelen door de overheid, of heeft zelf herstelmaatregelen genomen. Denk met name aan de kosten voor sanering van verontreinigde grond. Met name in de eerste situatie krijgen we vaak vragen, kan dit wel?

Indien je een aanschrijving ontvangt om het drugsafval op te ruimen is het zaak kritisch te kijken naar de wettelijke grondslag van de aanschrijving. De eigenaar van een stuk grond waar drugsafval is gedumpt, kan vaak niet worden verplicht om dat afval op te ruimen of de kosten van het opruimen te dragen. Een uitzondering is handhaving door de overheid op grond van de Woningwet. Het moet dan wel gaan om de dumping op het erf bij een bouwwerk. Een tuin bij een woning wordt aangemerkt als erf, maar een weiland zal bijvoorbeeld niet snel aangemerkt kunnen worden als ‘erf’. De Woningwet kent een zogeheten risicoaansprakelijkheid. Hierbij hoeft de eigenaar (of ieder ander die bevoegd is handelingen te verrichten op het terrein) zelf geen feitelijke handelingen te hebben verricht en deze hoeft zelfs geen schuld te hebben aan het ontstaan van de gevaarlijke situatie. In sommige andere gevallen is een aanschrijving op grond van een bestemmingsplan (ook) mogelijk. De eigenaar moet dan wel weten of redelijkerwijs kunnen weten van het strijdige gebruik.

Conclusie: een eigenaar aanschrijven voor het opruimen van drugsafval kan niet altijd, maar er zijn situaties waarop aanschrijving van een eigenaar op zich rechtmatig is.

Subsidiemogelijkheden

De dumping van drugsafval is een maatschappelijk probleem en het opdraaien van een eigenaar voor de sanering van verontreinigde grond roept al snel een onrechtvaardigheidsgevoel op. Het is onredelijk om de eigenaar de rekening te laten betalen als het opruimen toch vooral in het algemeen belang is. Bovendien zou het toch niet eerlijk zijn als een eigenaar moet opdraaien, terwijl er geen bemoeienis was met het drugsafval en de daarmee gemoeide verontreinigde grond?

Sinds 2019 geldt een drugsafvaldumpingenregeling die particulieren (voor 100%) en gemeenten (voor de 50%) compenseert voor kosten die zij maken bij het opruimen van drugsafval. Om voor de subsidie in aanmerking te komen is het wel zaak dat aan alle eisen wordt voldaan om in aanmerking te komen voor vergoeding. Zo is het van belang bewijs te verzamelen van de drugsafvaldumping, aangifte te doen en bewijs te verzamelen van de gemaakte kosten.

Drugsafval op jouw perceel?

Hulp nodig bij het contact met de gemeente en/of omgevingsdienst? Of worden de gemaakte kosten van de overheid verhaald op jou, of wordt dit aangekondigd? Of is misschien onze juridische ondersteuning gewenst bij de subsidieaanvraag?

Neem contact op, de koffie staat klaar

Neem gerust vrijblijvend met ons contact op. We bekijken jouw situatie kritisch en bepalen samen welke stappen te nemen zijn. Contact met ons opnemen kan via info@gca.nl of telefonisch op ons algemene nummer (088 0034 300), maar rechtstreeks contact zoeken met een van de advocaten kan natuurlijk ook. We ontvangen je graag op ons kantoor, waar de koffie uiteraard klaar staat. We kunnen ook ons voorstellen dat in de vreemde Corona-tijden je liever thuis wilt blijven. Ook dit is voor ons geen probleem. Een digitaal gesprek met één van onze specialisten is ook mogelijk.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×