Betere bescherming tegen geluidsoverlast !

Het aantal (vracht)auto’s op de wegen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal treinen op de spoorwegen. Hierdoor is de geluidsoverlast voor woningen fors toegenomen. Daar is niets aan te doen. De huidige Wet geluidhinder regelt namelijk alleen het geluidsniveau bij de aanleg van nieuwe of de uitbreiding van bestaande wegen en spoorwegen. De wet regelt dus niets voor het geluidsniveau als alleen de verkeersintensiteit toeneemt.

Nieuwe wet SWUNG 1
Dit verandert op 1 januari 2012. Dan treedt namelijk de wet Samenwerken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG 1) in werking. In deze wet is geregeld dat langs rijks- en spoorwegen maximale geluidniveaus (zogenoemde geluidplafonds) worden vastgesteld. Deze worden in het Geluidregister vastgelegd. Met behulp van deze geluidplafonds worden drie zaken geregeld: het beheersen van de geluidbelastingen, het terugbrengen van hoge geluidbelastingen en het inzetten van maatregelen.  

Deze nieuwe regels komen in de plaats van de bestaande regels die betrekking hebben op de aanleg en reconstructie van rijks- en spoorwegen. In de wet wordt niets geregeld voor de bouw van geluidgevoelige objecten langs rijks- en spoorwegen zoals woningen. Daarop blijven de bestaande regels van de Wet geluidhinder dus gewoon van toepassing.

Geluidsregister vrij toegankelijk
De nieuwe wet heeft verschillende voordelen. Het Geluidregister is voor iedereen toegankelijk via internet. Ook hoeven gemeenten geen verkeersprognoses meer te maken als zij nieuwe woningen langs rijks- en spoorwegen willen bouwen. Dit scheelt tijd en geld. Daarnaast worden bijvoorbeeld verbeteringen aan spoorwegen gestimuleerd, omdat voor aanpassingen aan spoorwegen die onder de geluidplafonds blijven, geen procedures meer hoeven worden gevoerd.

Na SWUNG 1 volgt op een later moment SWUNG 2. Die wet zal betrekking hebben op de geluidregelgeving rond provinciale en gemeentelijke wegen en gezoneerde industrieterreinen. Daarover later meer.

Heb je nog vragen over de bescherming tegen geluidsoverlast langs rijks- en spoorwegen, neem dan contact op met Peter Goumans, advocaat vakgroep Overheid- en Omgeving, via p.goumans@gca.nl of via 0492 – 780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×