Beter wonen op het platteland

Deurne – Ten tijde van zijn loopbaan als Tweede Kamerlid, heeft gedeputeerde Ruud van Heugten de Initiatiefnota ‘Beter wonen op het platteland’ ingediend. In de initiatiefnota werd een oplossing aangedragen voor de problemen die zich in verschillende dorpen en steden voordeden rondom illegale bewoning van agrarische bedrijfswoningen door burgers.

In de Tweede Kamer is de Initiatiefnota over de plattelandswoning met veel steun ontvangen. Meer dan één jaar later is nog geen voortgang geboekt met het wetsvoorstel. Mr. Gaby van den Waardenburg, werkzaam bij Goorts en Coppens Advocaten te Deurne, heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd. In het onlangs door het Tijdschrift voor Bouwrecht gepubliceerde artikel stelt zij, dat de ‘plattelandswoning’ een mooi initiatief vormt, maar het juridisch niet tot de mogelijkheden behoort een onderscheid tussen agrariërs en plattelandsbewoners te maken.

Zo stelt zij, dat burgers in het buitengebied hinder kunnen ondervinden van geluid, geur of fijn stof. Indien deze hinder niet binnen de in de verschillende milieuwetten opgenomen hoogtes en waarden blijft, is geen sprake van een goed woon- en leefklimaat voor de burger. Daarnaast heeft de wetgever een onderscheid gemaakt tussen verschillende agrarische grondgebieden zoals extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. Door de plattelandswoning zal versnippering in deze grondgebieden ontstaan, iets dat de wet juist tegen dient te gaan.

Ondanks de positieve gedachte achter de initiatiefnota, lijkt deze dus toch geen einde te brengen aan de problematiek. Het wachten is nu op de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I, voorheen LNV) voor de volgende stap.

Het artikel van mr. Gaby van den Waardenburg is verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht, editie november 2010. Het volledige artikel tref je hierbij aan: De-invoering-van-de-plattelandswoning.pdf

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider Overheid en Omgeving viai.van.geel@gca.nl of op 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×