Bestemmingsplan kan Airbnb-verhuur in de weg staan!

In een uitspraak van 3 juni heeft de Raad van State bepaald dat het bestemmingsplan in sommige gevallen de verhuur van een woning als recreatieverblijf, in de weg staat. Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak:

De zaak speelde in Noord-Beveland en de woning waar het hier over ging, lag in de bebouwde kom van Colijnsplaat. Op het perceel rustte de bestemming “Woondoeleinden” en volgens het bestemmingsplan betekende dit dat de gronden waren bestemd voor de huisvesting van personen. Een woning werd gedefinieerd als een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

De woning werd voor korte perioden recreatief verhuurd aan derden, iets wat bij verhuur via Airbnb of Wimdu ook vaak het geval is.

Logies met ontbijt in de bestaande eet- en slaapvertrekken binnen de woning was op basis van het bestemmingsplan wél toegestaan. Een bed-and-breakfast mocht dus wel worden aangeboden maar blijkbaar werd de woning ook als geheel verhuurd.

De eigenaar van de woning betoogde dat het kortstondig verhuren van de woning voor recreatie-doeleinden niet strijdig was met het bestemmingsplan.

De Raad van State concludeerde echter, in navolging van de rechtbank en in navolging van haar uitspraak van 23 oktober 2013 (201300024/1), dat bij de definitie van woning in dit plan er een zekere duurzaamheid in het gebruik moet zijn. Het kortstondig recreatief verhuren van de woning werd in strijd met de bestemming “Woondoeleinden” geacht en derhalve kon de gemeente tot handhaving over gaan.

Deze uitspraak is met name interessant omdat steeds meer particulieren via aanbieders als Airbnb en Windu hun woning voor kortere perioden voor recreatief verblijf te huur aanbieden.

Om vervelende verrassingen te voorkomen is het goed om via www.ruimtelijkeplannen.nl na te gaan welke bestemming op je perceel rust en of recreatieve verhuur mogelijk is.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via telefoonnummer 0493-331474 of via r.verkoijen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×