Bespreek nu vrijblijvend de gevolgen van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Heeze-Leende

Vanaf 8 februari 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Heeze-Leende ter inzage. Tot 22 maart 2017 bestaat de mogelijkheid om hierop een inspraakreactie in te dienen. In de tussentijd kun je nagaan of je perceel in overeenstemming is met de bestemming die daarop rust en met de planvoorschriften. Goorts + Coppens biedt de gelegenheid om jouw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten.

Wat zijn de gevolgen voor mijn perceel?
Veel ondernemers hopen in de toekomst hun activiteiten uit te breiden of in elk geval daartoe de mogelijkheid open te houden. Van hen krijgen wij vaak de vraag of het nieuwe bestemmingsplan voorziet in voldoende uitbreidingsruimte. Die vraag is niet direct met “ja of nee” te beantwoorden. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening nodig acht.

Heb je concrete plannen? Maak het kenbaar
De Raad van State heeft in diverse uitspraken overwogen dat de gemeente wel rekening moet houden met de uitbreidingsplannen van een ondernemer als hij voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een concreet bouwplan bij de gemeente heeft ingediend. Kortom, heb je plannen om uit te breiden dan is het verstandig om dit tijdig kenbaar te maken bij de gemeente. Wanneer je voldoende stukken aanreikt waaruit blijkt dat sprake is van een concreet bouwplan, dan moet de gemeente de ruimtelijke aanvaardbaarheid hiervan beoordelen bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Neem gerust contact op
Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor jouw perceel? Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving:
Niels CrooijmansRuud VerkoijenPatrick Grijpstra of Irene van Geel

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bouwen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×