Besluit milieueffectrapport (MER) gewijzigd

De MER-regelgeving regelt via een systeem van drempelwaarden wanneer een Milieueffectrapport (= MER) moet worden geschreven. Per 1 april 2011 is dit systeem gewijzigd. Dat is het gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 2009.

In het Besluit MER is bepaald voor welke activiteiten een MER-beoordeling moet worden uitgevoerd. Dat is het geval als in het Besluit aangegeven drempelwaarden worden overschreden: bijvoorbeeld genoemde aantallen vleesvarkens. Die drempelwaarden werden steeds als absoluut gezien. Activiteiten die de drempelwaarde niet overschrijden, hoefden niet te worden beoordeeld. 

Wijziging criteria
Sinds 1 april 2011 is hierin een belangrijke wijziging aangebracht. Niet alleen de omvang van een activiteit is van belang, maar ook andere criteria als cumulatie en ruimtelijke aspecten. De drempelwaarden zijn daarom van absoluut naar indicatief gewijzigd.
 
Betekenis wijziging
Voor de praktijk betekent deze wijziging dat ook bij activiteiten die beneden de drempelwaarden zitten een MER-beoordeling nodig kan zijn. Die beoordeling moet worden gemaakt aan de hand van criteria die het Besluit MER noemt. De bevoegde overheid zal moeten vaststellen dat de aangevraagde activiteit geen daadwerkelijke negatieve milieugevolgen kan hebben. Als besloten wordt dat geen MER nodig is, zal de overheid dat zorgvuldig moeten motiveren.

Indien je vragen heeft over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met Peter Goumans, advocaat Overheid & Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×