Bescherm de koop van uw woning d.m.v. Vormerkung

Tussen het moment dat je de koopovereenkomst voor een huis tekent en de daadwerkelijke levering van het huis zit vaak enige tijd. Na het afsluiten van een koopovereenkomst heb je recht op de levering waardoor je eigenaar wordt. Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat er in de tussentijd niets gebeurd dat de levering kan belemmeren.

Artikel 7:3 BW kan je als koper bescherming bieden in deze periode. Het biedt de koper van een registergoed de mogelijkheid om zijn recht op levering uit de koop in de openbare registers te laten inschrijven. Dit wordt ook wel de vormerkung genoemd.
Een vormerkung beschermt je, als koper van een huis, in vergaande mate tegen incidenten die zich na de koop maar vóór de levering van het huis kunnen voordoen. Deze bescherming kan belangrijk zijn, want je bent tussen de koop en de daadwerkelijke levering nog geen eigenaar van het verkochte huis.

Waarvoor bescherming?
Op het moment dat de koop is ingeschreven, ben je als koper beschermd tegen vervreemding aan een ander of bezwaring daarvan, een vervreemding of bezwaring als vervolg hierop, onderbewindstelling van de verkoper, verhuring of verpachting van het huis, de inschrijving van een kwalitatieve verplichting, beslaglegging en een faillissement of surseance van betaling van de verkoper. Doen deze incidenten zich voor nadat de koop is ingeschreven, dan kunnen zij niet tegen je ingeroepen worden.

Voor de inschrijving van de koop is een notariële verklaring nodig die aan de koopakte gehecht dient te worden, waarna de koop ingeschreven kan worden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor de koper.

Beperkte geldigheid!
De duur van deze bescherming is wel beperkt tot zes maanden. Indien de tussenliggende periode langer is dien je te overwegen welke periode je wilt beschermen. Indien de inschrijving haar werking heeft verloren kan gedurende zes maanden geen koop tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde goed worden ingeschreven. Twee inschrijvingen na elkaar zijn dus niet mogelijk!

De vormerkung bied je, als koper, dus de mogelijkheid van bescherming tegen relatief lage kosten in de periode tussen de aankoop van een nieuwe woning en de daadwerkelijke levering. Een overweging die de moeite waard is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493– 352070 of via g.goorts@gca.nl.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×