Beroep instellen tegen een bestemmingsplan? Zorg dat je op tijd bent

Met het bestemmingsplan regelt de gemeente de bestemmingen binnen haar grondgebied. Indien u zich niet kunt verenigen met het bestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. Indien u geen zienswijze indient, kan later geen beroep meer worden ingesteld.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan  namelijk geen beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan door een belanghebbende die over het ontwerpplan niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.

Dat betekent dat het van belang is om een zienswijze in te dienen. Om die reden verwijzen wij naar de uitspraak van 5 oktober 2016 (zoeknummer: 201402008/7/R2).

De appellanten in deze procedure stelden zich op het standpunt dat hen niet verweten kon worden dat ze geen zienswijzen hadden ingediend  omdat in het verleden gesprekken plaatsvonden tussen omwonenden en vertegenwoordigers van gemeente en provincie over de door de omwonenden ervaren geuroverlast in de omgeving van de intensieve veehouderij en zij in de veronderstelling verkeerden dat zij vanwege die gesprekken niet hoefden te reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

De Afdeling ging daar niet in mee. Van de appellanten mocht worden verwacht dat zij, indien zij bezwaren hadden tegen de voorziene uitbreiding van de intensieve veehouderij, daarover zienswijzen zouden indienen teneinde hun rechten veilig te stellen.

Kortom, ook al bent u in het gesprek met een gemeente over een bepaalde ontwikkeling waar u zich tegen wil verzetten, blijf dan niet stilzitten maar zorg ervoor dat u uw rechten veilig stelt door het indienen van een zienswijze zodat later altijd beroep kan worden ingesteld.

Voor meer informatie neem gerust contact op met Niels Crooijmans via n.crooijmans@gca.nl of 0493-352070.

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×