Beperk je aansprakelijkheid!

Een van de vragen die ondernemers ons vaak stellen is:

“Hoe kan ik mijn aansprakelijkheid beperken? Want ik lever echt wel een goed product (of een goede dienst), maar een fout kan altijd gemaakt worden. Ik wil niet dat mijn bedrijf daaraan ten onder gaat.”

Hoe kun je je aansprakelijkheid beperken met:
1. je eigen contract of algemene voorwaarden;
2. de algemene voorwaarden van je klant?

1. Eigen contract of eigen algemene voorwaarden
Als je niet iedere keer opnieuw aansprakelijkheid wilt uitsluiten, dan kun je dit in je algemene voorwaarden opnemen. Als je zaken doet met bedrijven mag je alleen geen aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, uitsluiten. Voor de rest ben je heel vrij. Wel is het uitgangspunt dat beperking redelijk moet zijn. Dit is ook logisch want uiteindelijk is een goede klantrelatie je doel.

Doe je zaken met een consument, dan zijn er veel strengere regels. De hoofdregel is dat je aansprakelijkheid niet mag uitsluiten. Je moet, als je toch de aansprakelijkheid beperkt, kunnen aantonen dat dit niet onredelijk is.

2. Algemene voorwaarden van je klant
Je wilt als ondernemer natuurlijk graag klanten en bent daarom, vooral bij grote klanten, misschien bereid om sneller akkoord te gaan met voorwaarden die door de klant worden opgelegd (met bijbehorende aansprakelijkheden).  

Zo lang als de aansprakelijkheden behapbaar zijn, kun je hier best akkoord mee gaan. Ben je er altijd van bewust waarvoor jij aansprakelijk bent en hoe je met de inrichting van jouw organisatie de risico’s zo klein mogelijk maakt.

Als er dan toch iets gebeurt waarvoor jij aansprakelijk bent, zorg er dan voor dat de schade niet zo groot is dat jouw bedrijf eraan onderdoor gaat. Bijvoorbeeld omdat je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en het bedrag zo hoog is dat je het niet kunt dragen. Ook als je wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) hebt, is dekking niet gegarandeerd. Niet iedere verzekering geeft dekking als de algemene voorwaarden van de andere partij van toepassing zijn. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Vaak staat hierin dat de verzekering alleen dekt als jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn óf als apart wordt afgesproken dat je niet aansprakelijk bent voor gevolgschade, bijvoorbeeld gederfde winst, van de andere partij.

Advies
Wijs de voorwaarden van je klant niet meteen helemaal af, want dan loop je de kans de opdracht niet te krijgen. Als je verzekering dekking geeft, kun je de risico’s overzien.

Teken niet zomaar een contract van je klant, ook al is het een mooie klus. Veel beter is het om in overleg te gaan over welke delen voor jou niet haalbaar zijn en voor te stellen wat wel (ook met het oog op dekking van de verzekering) haalbaar is.

Onze ervaring is, dat de meeste ondernemers hier best voor open staan. Meer weten over algemene voorwaarden? Neem contact op met Marleen van den Broek via m.vanden.broek@gca.nl of 06-12415148.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Contracten

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×