Op het moment dat je een vordering op iemand hebt, wil je deze vordering verhalen op de schuldenaar. Maar wat nu als de schuldenaar zijn peperdure auto aan een vriend schenkt en vervolgens geen verhaal meer biedt? Door deze handeling van de schuldenaar wordt je als schuldeiser mogelijk benadeeld. In dit artikel lees je hoe je met behulp van artikel 3:45 BW een stokje kunt steken voor een dergelijke constructie. Ook wordt specifiek ingegaan op de faillissementspauliana (artikel 42 e.v. Fw).

ontslag sollicitatie verplicht tweede spoor loondoorbetaling

Algemeen: vereisten voor een succesvolle actio pauliana

Het uitgangspunt is dat een schuldenaar zijn schuldeisers niet mag benadelen in hun verhaalsmogelijkheden. Benadeelt een schuldenaar zijn schuldeisers door een onverplichte rechtshandeling, dan is deze rechtshandeling vernietigbaar. Er zijn echter wel een aantal vereisten waaraan je als schuldeiser moet voldoen.

Er moet sprake zijn van:

  1. een onverplichte rechtshandeling (behoudens de mogelijkheid van een curator om onder bepaalde omstandigheden ook op grond van artikel 47 Faillissementswet een verplichte rechtshandeling te vernietigen, waarvan
  2. de schuldenaar (en meestal ook de schuldeiser) wist of behoorde te weten dat deze benadelend zou kunnen zijn, terwijl
  3. de benadeling zich daadwerkelijk ook heeft verwezenlijkt.

Als aan deze criteria is voldaan, is de rechtshandeling vernietigbaar en kan de vernietigingsgrond worden ingeroepen door iedere door de rechtshandeling in zijn verhaalsmogelijkheden benadeelde schuldeiser, onverschillig of zijn vordering vóór of na de handeling is ontstaan.

Bewijs wetenschap van benadeling

Dat er sprake is van wetenschap van benadeling (het tweede vereisten), is in de praktijk niet altijd eenvoudig te bewijzen. In de zaak van Dooren III stond de invulling van het vereiste van wetenschap van benadeling centraal: er is al sprake van wetenschap van benadeling als “met een redelijke mate van waarschijnlijkheid” de benadeling van schuldeisers is te voorzien. Is dit het geval dan voorziet de wet in bepaalde gevallen in een omkering van de bewijslast. door een transactie waarbij sprake is van nauw verbonden personen en/of vennootschappen, dan wordt vermoed dat er sprake is van wetenschap van benadeling. Het is aan de schuldenaar om dit vermoeden vervolgens te weerleggen.

 

 

Persoonlijk

Laagdrempelig

Luisterend oor

Samen

Specifiek: faillissementspauliana en bestuurdersaansprakelijkheid

Indien een vennootschap selectieve betalingen verricht, kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder. Het komt regelmatig voor dat de vennootschap voorafgaand aan het faillissement selectieve betalingen verricht. De curator zal onderzoeken of deze handelingen daadwerkelijk paulianieus zijn. Indien blijkt dat door een bepaalde rechtshandeling van de vennootschap schuldeisers zijn benadeeld, heeft de curator vervolgens de bevoegdheid om die handeling de vernietigen. Door de vernietiging wordt het onttrokken vermogen geretourneerd aan de boedel. De maatstaf die bij faillissementspauliana wordt gehanteerd komt overeen met de algemene maatstaf: van wetenschap van benadeling is sprake als ten tijde van de rechtshandeling het faillissement en het tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien, voor de schuldenaar alsmede de wederpartij. De curator die stelt dat sprake is van wetenschap van benadeling draagt de bewijslast.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de specialisten van team Vastgoed en Onderneming.

Lars Pronk

Lars Pronk

Advocaat Milieu & omgeving

Gratis adviesgesprek?

Vul onderstaand formulier in en je hoort binnen 1 werkdag van ons!

Neem contact met ons op

Neem je liever zelf contact met ons op? Lees hieronder onze contactgegevens.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×