Ben je leges verschuldigd bij het indienen van een zienswijze?

Wat zijn leges?

Leges: als je een vergunning aanvraagt of een verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan indient krijgt er mee te maken. Leges zijn de kosten die een bestuursorgaan, vaak de gemeente, berekent voor het aantal uren dat de gemeente kwijt is met de beoordeling van de aanvraag. Per gemeente kunnen de tarieven verschillen. Worden de leges wel altijd terecht geheven?

Discussie over leges

Legesaanslagen zijn vaak ondoorzichtig. Toch worden de leges niet vaak ter discussie gesteld, terwijl hier wel aanknopingspunten voor zijn. Bijvoorbeeld in het geval de verordening niet juist bekend is gemaakt of de hoogte van de bouwkosten worden onjuist vastgesteld. Eind vorig jaar speelde bij de rechtbank een casus met daarbij de centrale vraag: is voor het indienen van zienswijzen tegen een ontwerpbestemmingsplan leges verschuldigd? Dit lijkt een eenvoudige vraag om te beantwoorden. Toch heeft de vraag gezorgd voor discussie in de gemeente Nuenen en uiteindelijk een beroepsprocedure waar de rechtbank iets van moest vinden.

Casus: wel of geen leges verschuldigd bij het indienen van een zienswijze?

Wat speelde er in deze casus. Een vrouw is eigenaar van een woning in de gemeente Nuenen. De vrouw  woont het hele jaar door in een woning die op grond van het vigerende bestemmingsplan een recreatiebestemming heeft. In 2012 heeft de raadsman van de vrouw een brief geschreven aan de gemeenteraad. In deze brief heeft de raadsman vermeld dat hij een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan indient. De vrouw wenste namelijk een woonbestemming in het nieuwe planologische regime opgenomen. De raadsman voegde daaraan toe dat de zienswijze daarnaast tevens als bezwaar én als verzoek om aanvulling van het ontwerp gezien moest worden: drie in één dus.

In 2013 stuurt de gemeente twee brieven aan de vrouw. In de eerste brief benadrukt de gemeente dat een stapeling van procedures niet aan te raden is. Als de vrouw dan toch een verzoek tot herziening wil, dient de vrouw dat te melden. De vrouw reageert niet op deze brief.

Bij het uitblijven van een reactie stuurt de gemeente opnieuw een brief aan de vrouw. De gemeente beschrijft dat zij het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor gaan leggen. Hiervoor is, aldus de gemeente Nuenen, een leges verschuldigd van €3.415.

De zaak komt voor de rechter. De gemeente stelt dat de vrouw een aanvraag heeft ingediend om het bestemmingsplan te herzien. Omdat de aanvraag in behandeling is genomen, moet er een legesheffing plaatsvinden, aldus de gemeente. De vrouw is het hier niet mee eens: zij stelt namelijk dat de gemeente onterecht meent dat zij heeft verzocht om het bestemmingsplan te herzien.

De rechtbank oordeelt als volgt: de vrouw vroeg niet om een herziening van het huidige bestemmingsplan, maar om een herziening van het ontwerpbestemmingsplan. De rechtbank overweegt dat de vrouw met haar brieven slechts haar zienswijze bekend gemaakt heeft op een ontwerpbestemmingsplan.

Conclusie: voor het indienen van een zienswijze is géén leges verschuldigd.

Een vraag over leges?

Heb je een legesheffing ontvangen waar je het niet mee eens bent, maak dan gebruik van de gratis legescheck https://www.gca.nl/actueel/check-je-leges-gratis. Ofheb je andere vragen over leges?
Neem dan gerust contact!

Irene van Geel | advocaat

i.van.geel@gca.nl
06 30 06 79 28
0493 35 20 70

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×