Belasting betalen over uw schadevergoeding?

Nadeelcompensatie
Wanneer de overheid volkomen rechtmatig handelt, kan zij schade veroorzaken bij bedrijven en burgers. Een gemeente kan besluiten om eenrichtingsverkeer in te stellen op de weg waaraan een bedrijf is gelegen. Als het bedrijf vervolgens orders misloopt wegens slechte bereikbaarheid, dan is er sprake van een financieel nadeel voor het bedrijf als gevolg van correct optreden van de overheid. Is de schade die het bedrijf ondervindt onevenredig veel groter dan de schade die anderen ondervinden door datzelfde overheidsoptreden, dan kan het bedrijf in aanmerking komen voor een financiële vergoeding: nadeelcompensatie.

De hoogte van de schade
Het uitgangspunt in nadeelcompensatie is dat de betrokkenen (in dit geval het bedrijf) er niet op achteruitgaan. Maar hoe wordt de hoogte van de schade bepaald? Voor een aantal schadegevallen bestaat een wettelijke vergoedingsregeling. De minister van Verkeer en Waterstaat bijvoorbeeld heeft een nadeelcompensatieregeling in het leven geroepen. Soms echter staat de hoogte van de nadeelcompensatie ter discussie.

Belastingschade
Maar niet enkel kan een burger of bedrijf directe schade ondervinden als gevolg van handelen door de overheid, ook kan er sprake zijn van belastingschade. Wanneer aan een bedrijf of burger een bedrag aan nadeelcompensatie wordt uitgekeerd, wordt dit bedrag opgeteld bij de winst van het bedrijf of bij het inkomen van de burger. Over dit geldbedrag dient dus winstbelasting of inkomensbelasting te worden betaald. Dit heet belastingschade. Belastingschade wordt dus geleden indien door het ontvangen van nadeelcompensatie meer belasting moet worden betaald.

Procedure door Goorts & Coppens advocaten
Sinds jaar en dag was de regel dat belastingschade niet in verband stond met nadeelcompensatie en dat belastingschade dus niet voor vergoeding in aanmerking komt. Onlangs was Goorts & Coppens advocaten het in een geschil niet eens met dit standpunt. De redenatie van onze advocaat in de zaak was dat de belastingschade die het bedrijf had geleden wel degelijk het rechtstreekse gevolg was van het gemeentebesluit dat de schade had veroorzaakt (in deze zaak ging het om het afsluiten van een weg). Daarnaast maakte de advocaat een vergelijking met andere rechtsgebieden zoals het onteigeningsrecht en het verbintenissenrecht waarin belastingschade wel voor vergoeding in aanmerking komt. Onze advocaat ging in hoger beroep bij de hoogste bestuursrechtelijke instantie, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, om de belastingschade van het bedrijf voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Uitspraak
Op 3 februari 2010 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak op het hoger beroep. De Afdeling volgde de redenatie van onze advocaat en oordeelde dat belastingschade inderdaad het rechtstreekse gevolg was van het schadeveroorzakende besluit. Ook de belastingschade moest dus vergoed worden. Onze advocaat heeft dus gezorgd voor een nieuwe lijn in de jurisprudentie gemaakt: in het geval van nadeelcompensatie komt ook de geleden belastingschade voor vergoeding in aanmerking.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider Bestuursrecht op 0493-352070 of viai.van.geel@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×