Belangrijke update: ‘Is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen?’

Eerdere uitspraken in 2019 over eventuele verplichting beëindiging slapend dienstverband

Begin januari 2019 oordeelde het Scheidsgerecht in de Gezondheidszorg dat het slapende dienstverband met een werknemer beëindigd moest worden, omdat het volgens het Scheidsgerecht in strijd was met goed werkgeverschap. Deze uitspraak was opmerkelijk, omdat dit standpunt in eerdere rechtspraak nog niet werd ingenomen.

Vervolgens oordeelde de Rechtbank in Maastricht in een uitspraak van 30 januari 2019 dat een werknemer concrete omstandigheden dient aan te voeren waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Het bereiken van de AOW leeftijd van de werknemer was volgens de kantonrechter geen omstandigheid waardoor het noodzakelijk was  om de arbeidsovereenkomst te beëdigingen.

Onder andere op basis van voornoemde uitspraken concludeerden wij dat wanneer een werknemer van mening is dat een slapend dienstverband door een werkgever dient te worden beëindigd, omdat het in stand houden daarvan in strijd is met goed werkgeverschap, er sprake moet zijn van persoonlijke en financiële omstandigheden die van sterke dringende aard dienen te zijn.

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne helmond

Twee nieuwe uitspraken over eventuele verplichting beëindiging slapend dienstverband

Afgelopen week heeft de kantonrechter Zwolle zich uitgesproken over de vraag of een slapend dienstverband beëindigd dient te worden. Deze uitspraak bevestigt de eerdere uitspraak van de Rechtbank Maastricht. Het feit dat de werknemer binnenkort de AOW leeftijd bereikt, zorgt er niet voor dat de werkgever in strijd handelt met goed werkgeverschap. Het bereiken van de AOW leeftijd is namelijk een gevolg van een wettelijke regeling waarop de werkgever geen invloed heeft. Bovendien zou de werkgever dan de transitievergoeding moeten voorfinancieren, iets wat (nog) niet van de werkgever gevergd kan worden.

Ook  de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft zich afgelopen week in een kort geding uitgesproken over de vraag of een slapend dienstverband dient te worden beëindigd. Ook deze uitspraak bevestigt dat het antwoord op de vraag of een werkgever over moet gaan tot beëindiging van het slapend dienstverband, in principe met ‘nee’ moet worden beantwoord, maar dat uitzonderingen mogelijk zijn.  Hier oordeelde de rechter dat de werkgever wél in strijd handelde met goed werkgeverschap door het dienstverband slapend te houden, en dat de werkgever om die reden diende over te gaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en betaling van de transitievergoeding. Welke omstandigheden maakten nu dat deze rechter tot dit oordeel kwam?

In dit geval betrof het een werknemer die terminaal ziek was, en waarbij dus geen uitzicht was op enige vorm van herstel. Indien een werknemer komt te overlijden, hebben de nabestaanden geen recht op de transitievergoeding van de werknemer. Door het dienstverband slapend te houden, was de  kans aldus groot dat de werknemer de transitievergoeding nooit zou ontvangen. Daarnaast was de werknemer al enige tijd uit haar functie als directrice ontheven, omdat het voor het bedrijf van belang was dat deze functie zo snel mogelijk door een ander uitgeoefend zou worden. Dit maakte dat de voorzieningenrechter oordeelde dat sprake was van specifieke omstandigheden waardoor de werkgever gehouden is de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In strijd met goed werkgeverschap?

In principe is het slapend houden van een dienstverband niet in strijd is met goed werkgeverschap. Allereerst omdat het Burgerlijk Wetboek geen verplichting oplegt aan een werkgever om een dienstverband te beëindigen en daarnaast omdat niet van een werkgever verlangd kan worden om nu al over te gaan tot betaling van transitievergoeding, terwijl de werkgever pas vanaf 1 april een aanvraag ter compensatie bij het UWV kan indienen.  Er is nu echter een rechter die heeft geoordeeld dat in sommige gevallen wél sprake kan zijn van handelen in strijd met goed werkgeverschap.

Wij blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet compensatie transitievergoeding nauwlettend in de gaten houden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen wij je hiervan uiteraard op de hoogte brengen.

Vragen?

Neem contact op een van de advocaten van team Arbeid van Goorts + Coppens.

Maud Saes / (m.saes@gca.nl) / (0493-352070)

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×