Beheerplan ter inzage Natura 2000 Peelvenen: beregeningsputten verdwijnen

Per 25 mei 2022 ligt het ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ter inzage, samen met de bijbehorende kaart en het onderzoek ‘Passende beoordeling beregening Peelvenen’.

Vanwege de verdroging door klimaatverandering en intensief gebruik van grondwater, hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg een wijziging van het ‘Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ in ontwerp vastgesteld.

In 2018 is namelijk beroep ingesteld tegen het vorige beheerplan, waarin een vrijstelling voor het onttrekken van grondwater voor open teelt was opgenomen. De rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat deze vrijstelling niet goed was onderbouwd en de Raad van State heeft dit bevestigd. Daarom hebben de provincies een onderzoek, de Passende beoordeling beregening Peelvenen, laten uitvoeren. Uit dat onderzoek blijkt dat de huidige staat van de Peelvenen onvoldoende is mede vanwege verdroging. Dit wordt deels toegeschreven aan een verlaging van de grondwaterstand door beregening. Een significant negatief effect door het gebruik van beregeningsputten kan niet worden uitgesloten. Daarom wordt in het gewijzigde beheerplan geen vrijstelling meer opgenomen voor beregeningsputten.

Dit geldt voor alle bufferzones rond de Peelvenen. Het ontwerpplan geeft een nieuwe definitie voor de bufferzone die de oude termen bufferzone (die verschillende betekenissen hadden) vervangt. In het ontwerp is overigens nog steeds sprake van een verschillende betekenis maar deze is afhankelijk van welke provincie het betreft. In Brabant is gekozen voor de attentiezones en de invloedsgebieden N2000 volgens de keur van het waterschap en in Limburg voor de ‘bufferzones verdroogde natuurgebieden’ volgens de Limburgse omgevingsverordening.

Op de kaart zijn de nieuwe bufferzones weergegeven.

Het ontwerpplan kan grote gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering als je gevestigd bent in een van de bufferzones en afhankelijk bent van (of überhaupt beschikt over) beregeningsputten. Deze mogen in het vervolg niet meer gebruikt worden.

Ter inzage ontwerp wijziging Beheerplan t/m 6 juli 2022

De inzage van het ontwerpplan is een belangrijk moment voor jou! Vanaf dat moment kun je namelijk je standpunt indienen bij de provincie zodat je belangen in ieder geval in de besluitvorming worden meegenomen. Deze mogelijkheid staat nu open van 25 mei tot en met 6 juli 2022. Wij kunnen helpen bij de vraag of je je standpunt moet indienen. Valt jouw perceel buiten het gebied, maar heb je wel vrees voor de gevolgen van het plan voor je perceel? Of zijn er andere redenen waarom je je standpunt wilt indienen? Neem ook dan gerust contact met ons op. Wij beoordelen samen met jou de mogelijkheden.

Rechtsbijstand verzekerd?

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering je standpunt indienen. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen.

Vragen?

Wij helpen je graag! Neem dan contact op  Lars Pronk of Annelies Plooij, team milieu & omgeving 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×