Bedrijfsovername

Je bent betrokken bij een overname, fusie, management buy out of -buy in. Weet je wat de spelregels zijn? Ken je de SER-fusiegedragsregels, de toepasselijke bepalingen in de Wet op de Ondernemingsraden? Weet je op welke manier je de complexe afspraken moet vastleggen?

Het traject rondom fusies en overnames zit vol met zeer riskante voetangels en klemmen. Een degelijk onderzoek naar de handel en wandel van een bedrijf, waarbij ook alle relevante juridische aspecten de revue passeren, is daarom een absolute voorwaarde.

Fusie en overname advocaten

Onze specialisten adviseren over de risico's rond een fusie of overname (of andere samenwerkingsvormen) en begeleiden desgewenst het gehele traject in samenwerking met andere disciplines.

 

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er met de werknemers en de arbeidsovereenkomst bij bedrijfsovername?
Bij een overgang van onderneming krijgen de betrokken werknemers van de vervreemder, onderneming of onderdeel daarvan dat wordt overgenomen, bescherming op grond van de wet. Dit betekent dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst alsook uit de van toepassing zijnde cao automatisch mee overgaan naar de verkrijger. De arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers mogen dus niet achteruitgaan door de bedrijfsovername. De oude werkgever, vervreemder, en de nieuwe werkgever, verkrijger, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers tot een jaar na de overgang van onderneming.
Kan Goorts + Coppens mij bijstaan bij de overname of fusie van een bedrijf?
De specialisten van Goorts + Coppens brengen je wensen, de mogelijkheden en risico’s in kaart met betrekking tot de beoogde overname of fusie van je bedrijf, waarna een plan van aanpak gemaakt wordt. In overleg bepalen we de strategie en zorgen wij voor de gehele juridische afwikkeling van de overname of fusie. In dit kader kunnen we ook een due diligence onderzoek doen. Wij staan zowel verkopers als kopers bij.
Wanneer is er sprake van bedrijfsovername?
Er is sprake van een overgang van onderneming als een bedrijf of een onderdeel van een onderneming of vestiging wordt overgenomen door een ander bedrijf ten gevolge van een overeenkomst inzake fusie of splitsing. Het overgenomen deel van de onderneming moet een economische entiteit zijn met een eigen identiteit, anders is geen sprake van een overgang van onderneming zoals in de wet bepaald. Het begrip ‘ economische entiteit’ houdt een duurzame organisatie in: een georganiseerd geheel van personen en elementen waarmee een economische doelstelling kan worden nagestreefd. Kort gezegd impliceert dit een overgang van bedrijfsmiddelen of arbeidskracht. In de rechtspraak zijn factoren ontwikkeld ter beoordeling van de vraag of de onderneming zijn identiteit heeft behouden na de overgang. Enkele relevante vragen in dit kader zijn: Wat voor soort onderneming is het? Is de onderneming bijvoorbeeld arbeidsintensief of is de onderneming eerder afhankelijk van activa, bedrijfsmiddelen, en daardoor kapitaalintensief. Wordt de klantenkring overgedragen? Wat is de mate waarin de voor en na de overgang verrichtte activiteiten met elkaar overeenkomen?