Auteursrecht op foto’s en slogans

Het auteursrecht kan een werk beschermen tegen exploitatie door anderen dan de maker. Om auteursrechtelijk beschermd te worden moet een werk oorspronkelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. In ieder geval moet sprake zijn van creatieve arbeid.

Of een werk auteursrechtelijk beschermd is, is niet altijd even duidelijk. Zo ook in een zaak die voorlag bij de rechtbank Den Haag waar het volgende speelde. Gedaagde had een opdracht verstrekt tot het bouwen en onderhouden van een website aan eiser. De inhoud van de website bleef eigendom van eiser. Gedaagde zei de overeenkomst op maar bleef de door eiser gemaakte foto’s en slogans gebruiken. Eiser verzet zich tegen gebruik van verschillende foto’s en slogans omdat daar zijn auteursrecht op zou rusten, gedaagde betwistte dit.

De foto’s
Het ging hier om producten die door eiser gefotografeerd waren. Op de foto’s staan uitsluitend de objecten in kleur tegen een witte achtergrond. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van zodanig creatieve keuzes dat de foto’s als auteursrechtelijk werk moeten worden beschouwd. Het gaat namelijk om functioneel en technisch bepaalde keuzes, niet om vrije creatieve keuzes waarmee hij zijn werk een persoonlijke noot heeft weten te geven. Het feit dat het gaat om foto’s van hoge kwaliteit waaraan eiser veel werk heeft gehad speelt geen rol. De foto’s zijn dus niet auteursrechtelijk beschermd en mogen gewoon door gedaagde worden gebruikt.

De slogans
Met betrekking tot de slogans oordeelde de rechtbank verschillend. Het ging om de volgende slogans: “Grays is het #1 hockeymerk in de wereld”, “Voor mij is er alleen Grays”, “Grays is mijn keuze”, “Ik stop ze allemaal met Grays” en “Mijn Grays passeer je echt niet”. De eerste slogan is niet auteursrechtelijk beschermd. Het betreft een mededeling van feitelijke aard ten aanzien van de marktpositie van Grays. De inhoud is te algemeen en voor de hand liggend waardoor geen sprake is van vrije creatieve keuzes en de slogan niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Bij alle andere slogans werd wel auteursrechtelijke bescherming aangenomen. Gedaagde voert niets aan waaruit blijkt dat eiser geen vrije creatieve keuzes heeft gemaakt. De rechter neemt daarom de creativiteit aan en kent auteursrechtelijke bescherming toe. De slogans moeten van de website worden verwijderd.

De rechtbank geeft niet expliciet aan wanneer een slogan origineel is, maar wel kan uit de uitspraak afgeleid worden dat ook vrij standaard slogans auteursrechtelijk beschermd kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat je als gedaagde altijd in gaat op het eventuele ontbreken van de vrije creatieve keuzes. Had gedaagde in dit geval aangetoond dat geen vrije creatieve keuzes zijn gemaakt, had de zaak heel anders uit kunnen pakken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat intellectueel eigendomsrecht via m.saes@gca.nl of 0493-331479.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Intellectueel eigendom

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×