Asbesthoudende golfplaten? Achmea (Interpolis) veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade!

Nieuws met betrekking tot het noodweer van 23 juni 2016

Verzekeraar Interpolis keert slechts 25 procent van de opgenomen schade uit in het geval er sprake is van het vervangen en herstel van asbesthoudende golfplaten die door het noodweer van 23 juni 2016 zijn beschadigd (Interpolis heeft ervoor gekozen de schades uniform te regelen op basis van een afschrijving van 75 procent). Deze vergoeding is gebaseerd op een door Interpolis gehanteerde interne richtlijn. De interne richtlijn waarop het afschrijvingsbeleid wordt gebaseerd wordt afgeleid van een TNO-rapport.

Er kunnen verschillende polisvoorwaarden van toepassing zijn op de verzekeringsovereenkomst. Er bestaat een verschil tussen de polisvoorwaarden 5.4. en 5.5.

Met betrekking tot de schaderegeling bepalen de verzekeringsvoorwaarden 5.4. dat als waardebasis voor de schadevaststelling bij gebouwen de herbouwwaarde geldt, zijnde het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Hierop geldt echter een aantal uitzonderingen en één van die uitzonderingen betreft de situatie waarin sprake is van aanmerkelijke slijtage van de beschadigde zaak.

In de polisvoorwaarden 5.5. wordt – in tegenstelling tot 5.4. – bij de uitzonderingen melding gemaakt van asbesthoudende dakbedekking.

In beide gevallen wordt evenwel gebruik gemaakt van de interne richtlijn en wordt de schade afgewikkeld tegen een percentage van 25 procent. De interne richtlijn zoals die door Interpolis wordt gehanteerd maakt geen deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Noch bij het aangaan van de verzekering, noch nadien is deze richtlijn ooit onderwerp van gesprek geweest tussen Interpolis en verzekerden.

In de procedure die door ons kantoor namens een varkensboer uit Someren werd gevoerd tegen Interpolis, heeft de Rechtbank Gelderland vandaag (15 oktober 2018) geoordeeld dat Interpolis dient over te gaan tot het vergoeden van de volledige schade (herbouwwaarde).

Later deze maand wordt de uitspraak verwacht in de procedure waarbij de polisvoorwaarden 5.5. onderwerp van discussie zijn.

 * VONNIS 15 oktober 2018 *


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×