Asbestdaken: inventariseer en anticipeer!

Onlangs heeft een studente onderzoek gedaan naar de gevolgen van een ‘asbestdakenverbod’ voor commerciële vastgoedondernemers. Wij delen graag haar conclusies met u. Die nemen wij namelijk onverkort over.  

Op 1 januari 2024 wordt hoogstwaarschijnlijk verboden ‘aanwezig te hebben’, asbesthoudende dakbedekking.  Het doel is om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbestvezels die vrijkomen als asbesthoudend materiaal op het dak verweert door weersinvloeden. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu spoort gemeenten nu al aan om met ingang van 2016 op te treden tegen verweerde asbesthoudende dakbedekking en eigenaren te dwingen om verweerde asbesthoudende dakbedekking te verwijderen. Dat kan op basis van huidige regelgeving ook al.

Asbestverwijdering moet gemeld worden via het Omgevingsloket op grond van het bouwbesluit. Alle gegevens over het in te schakelen asbestverwijderingsbedrijf, gebouw, planning en asbestinventarisatie e.d. dient te worden bijgevoegd. Als de melding niet of niet volledig met alle benodigde documenten worden gedaan en de asbestverwijdering wordt uitgevoerd, kan een last onder dwangsom worden opgelegd of bestuursdwang worden toegepast.

Het verplicht vervangen van asbestdaken is een kostbaar grapje. Het vervangen van 1.500 vierkante meter asbesthoudende dakbedekking op een kleine bedrijfshal kost al snel € 79.500,-. Dit betekent een behoorlijke kostenpost voor ondernemers met asbestdaken. Het is geen klein probleempje. Er schijnt nog méér dan 100 miljoen vierkante meter asbesthoudende dakbedekking te zijn in Nederland.

Het is mogelijk om subsidie te vragen voor asbestverwijdering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Vier jaar lang zijn er subsidies beschikbaar tot een totaalbedrag van € 75 miljoen volgens het principe dat ‘wie het eerst komt, het eerste maalt’. De aanvraag moet worden gedaan binnen zes maanden na de daadwerkelijke verwijdering van asbesthoudende dakbedekking.  Alleen als volgens de regels wordt gewerkt wordt subsidie uitbetaald.

  • Verricht een asbestinventarisatie rond dakbedekking van uw vastgoed.
  • Neem onmiddellijk maatregelen als dakbedekking is verweerd en maak een plan voor verwijdering van overige asbestdaken.
  • Schakel voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in die gebruik maakt van het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS).
  • Sluit de plannen kort met eventuele huurders en neem in nieuwe huurcontracten op, dat door huurders medewerking moet worden verleend aan de werkzaamheden.
  • Maak gebruik van de subsidiepot. Nu is die nog vol!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rietje Obers, advocaat, r.obers@gca.nl of via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×