Arts mag voortaan “sorry” zeggen

Dankzij een nieuwe Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid” (GOMA), kunnen medici bij fouten excuses aanbieden zonder aansprakelijkheid toe te geven. De gedragscode moet een einde maken aan de voor patiënten frustrerende situatie dat artsen hun fouten niet toegeven, uit angst voor schadeclaims.

“Indien er sprake is van een fout, dan erkent de zorgaanbieder deze fout en biedt hij de patiënt verontschuldigingen aan. Hulpverleners mogen fouten toegeven, maar behoren zich niet uit te laten over eventuele aansprakelijkheid” aldus de code. Waarheidsvinding is essentieel voor een slachtoffer van een medische fout of diens nabestaande. Het helpt bij de rouwverwerking.

Er zijn gevallen bekend waarbij zorgverleners hoe dan ook weigerden excuses aan te bieden. Onder het motto “zie maar eens te bewijzen dat het door ons komt” werden slachtoffers van medisch falen het bos in gestuurd. Angst voor schadeclaims was daarbij een van de motieven.

In de praktijk is dat overigens juist andersom. Een patiënt die te horen krijgt dat er fouten zijn gemaakt, waarvoor excuses worden aangebonden, is eerder bereid begrip te hebben voor de situatie. Een patiënt kan altijd nog een schadeclaim indienen, maar de verhoudingen staan dan veel minder op scherp. Dat leidt dan weer tot een snellere afwikkeling van de claims en dus tot besparing van de kosten.

Letselschadeadvocaten en slachtofferadvocaten (die patiënten vertegenwoordigen) zijn ingenomen met de code. Die stelt verder dat ziekenhuizen moeten meewerken aan het verzamelen van getuigenverklaringen als patiënten schade lijden. Ook moet de verzekeraar binnen drie maanden een principebesluit nemen over een claim. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×