Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen?

Hoe zit het ook alweer met de (on)mogelijkheid een contract voor bepaalde tijd te beëindigen? Hieronder een kort overzicht.

Tussentijds opzeggen
Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt dat een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, alleen tussentijds kan worden opgezegd als er tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Bevat de arbeidsovereenkomst geen opzegbeding en wil je als werkgever toch eerder dan de oorspronkelijke einddatum van het contract de arbeidsovereenkomst beëindigen?

In dat geval zijn er twee opties.

  1. Tussentijds ontbinden
    De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst tussentijds ontbinden. Wel zal de werkgever in veel gevallen door de kantonrechter verplicht worden om het loon te betalen dat de werknemer zou hebben gekregen als de arbeidsovereenkomst niet tussentijds zou zijn ontbonden. Aan deze manier van tussentijds beëindigen kleeft een groot nadeel voor de werkgever.
  2. Beëindigingsovereenkomst
    Er is ook de mogelijkheid van een beëindigingsovereenkomst. Hiervoor is zowel instemming  van de werkgever als de werknemer vereist. Zonder tussentijds opzegbeding in de overeenkomst zal de werknemer niet snel geneigd zijn om in te stemmen met een beëindiging met wederzijds goedvinden. Een werknemer kan namelijk pas ná de oorspronkelijke einddatum van het contract aanspraak maken op een WW-uitkering. Hij ontvang dus in de tussenliggende periode geen inkomsten. Als de arbeidsovereenkomst wel een opzegbeding bevat, kan het eventuele recht op een WW-uitkering wel al voor die datum ingaan.

Tussentijds opzegbeding: ja of nee?
Ben je werkgever? Dan is het zeker aan te raden een tussentijds opzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Op deze manier kan je als werkgever toch het bepaalde tijd contract van een werknemer tussentijds opzeggen, zonder dat je verplicht bent de werknemer nog loon te betalen.

Heb je jouw contracten op orde? Laat het ons checken! Neem contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht Maud Saes of Barbara Koolen of bel met 0493 – 352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×