Als werkgever aansprakelijk voor ZZP’ers ?

De Hoge Raad heeft onlangs een vrij bijzondere uitspraak gedaan in een zaak over werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 BW en houdt in dat een werkgever een zorgplicht heeft voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Als de werkgever tekortschiet in deze zorgplicht, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De werkgever is niet aansprakelijk ingeval hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of ingeval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De zorgplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers. Op grond van lid 4 van artikel 7:658 BW geldt deze verplichting ook voor ingeleend personeel (denk bijvoorbeeld aan uitzendkrachten en stagiaires).

Zaak van ZZP’er
In de zaak waar de Hoge Raad zich over heeft uitgelaten, ging het over de vraag of ook een ZZP’er onder de reikwijdte van lid 4 van artikel 7:658 BW viel. Voor een beter begrip van de discussie is van belang om te weten dat de algemene opvatting luidt, dat dit niet het geval kan zijn, onder meer omdat in lid 4 van artikel 7:658 BW nadrukkelijk wordt gesproken over ‘een persoon’.

De betreffende ZZP’er waar het in deze zaak om ging, was een kleine zelfstandige die bij een bedrijf waar hij al enige tijd werkzaamheden voor verrichtte, in een (draaiende) machine terecht was gekomen. Als gevolg van dit ongeval moest het rechterbeen van de ZZP‘er boven de knie geamputeerd worden. De ZZP’er had zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en sprak daarom het bedrijf aan waarvoor hij werkzaamheden had verricht, stellende dat hij als onderaannemer werkzaamheden had verricht. Zowel de rechtbank, als in hoger beroep het Gerechtshof, hebben de claim van de ZZP’er afgewezen. De Hoge Raad besliste echter anders.

Uitspraak Hoge Raad
Hoewel de achterliggende overwegingen van de Hoge Raad bij deze uitspraak (voor juristen) zeer interessant zijn, zal ik deze hier niet nader bespreken. Waar het om gaat is dat in het kader van werkgeversaansprakelijkheid, er een uitbreiding heeft plaatsgevonden op grond waarvan een werkgever ook aansprakelijk kán zijn voor schade die een ZZP’er in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of zelfstandigen nu altijd op gelijke voet als reguliere werknemers worden beschermd, maar met de uitspraak van de Hoge Raad is in feite het eerste schaap over de dam en zoals het spreekwoord al zegt, zullen er daarna meer gaan volgen. Dat zal waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zijn.

Voor meer informatie hierover of over andere onderwerpen kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via 0492-780194 of e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×