Als elke kilometer telt!

Vernietiging koopovereenkomst wegens teruggedraaide kilometerteller

Het komt helaas nog regelmatig voor dat een koper na de aankoop van een tweedehands auto tot de vervelende ontdekking komt dat de kilometerteller in het verleden is teruggedraaid. Ook als de auto van een professionele verkoper wordt gekocht.

Waardebepaling
De kilometerstand van een auto is een essentieel onderdeel voor de waardebepaling van een tweedehands auto. Een auto met veel kilometers is minder waard dan een auto met weinig kilometers op de teller. Mede op basis van dit element wordt de vraagprijs van een tweedehands auto vastgesteld.

Dwaling 
Wanneer achteraf vastgesteld wordt dat het aantal kilometers, zoals schriftelijk weergegeven in de advertentie en/of de uiteindelijke koopovereenkomst door de verkoper, niet klopt, voldoet de auto niet aan de overeenkomst zoals gesloten tussen partijen. De auto heeft niet de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Kortom de koper heeft een auto gekocht meer kilometers op de teller dan overeengekomen en hiervoor dus een te hoge aankoopprijs betaald aan de verkoper. Hierdoor is aannemelijk geworden dat de koper de overeenkomst, bij het weten van de juiste kilometerstand, niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. Er is sprake van dwaling en deze dwaling komt voor rekening van de verkoper.

Vernietiging koopovereenkomst
De koopovereenkomst kan in dat geval worden vernietigd. Op basis daarvan ontstaat voor partijen met terugwerkende kracht een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties over en weer. De verrichte betaling en levering kunnen als onverschuldigd worden teruggevorderd. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullende schade op de verkoper te verhalen.

Sommige verkopers proberen hieraan te ontsnappen door op de koopovereenkomst voorgedrukt te vermelden dat kilometerstanden niet door verkoper kunnen worden gegarandeerd. Uit de rechtspraak is echter gebleken dat dit onvoldoende is. Indien een professionele verkoper niet garant wil staan voor de hoogte van de kilometerteller moet hij dat expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk weergeven in de koopovereenkomst.

Heb je vragen over het vernietigen van een koopovereenkomst van een auto op basis van dwaling of spelen er andere geschillen met betrekking tot gebreken aan een auto neem dan contact op met ons kantoor. Wij maken samen met jou een inschatting van jouw juridische positie en doen je een voorstel voor de verdere aanpak van jouw zaak.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×