Akkoord voor woningmarkt en bouwsector

Op 13 februari 2013 heeft het kabinet samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Met dit pakket aan maatregelen zou onder meer de bouw en daarmee de werkgelegenheid moeten worden gestimuleerd, energiebesparing moeten worden bevorderd en scheefwonen (de praktijk dat mensen in een sociale huurwoning blijven wonen, terwijl ze een duurder huis zouden kunnen betalen) moeten worden tegengegaan.

In dit artikel bespreek ik de belangrijkste maatregelen.

Btw-verlaging voor verbouwingen en renovatie
Voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw zal een jaar lang de btw van 21% naar 6% worden verlaagd. Deze maatregel geldt van  1 maart 2013 tot 1 maart 2014

Aflossen hypotheek
Een hypotheek moet nog steeds in 30 jaar volledig en annuïtair worden afgelost om in aanmerking  te komen voor hypotheekrenteaftrek. Er is nu een mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten, tot maximaal 50% van de waarde van de woning en met een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze tweede hypotheek kan gebruikt worden om een gedeelte van de lasten van de eerste hypotheek te betalen. Doordat er netto minder wordt afgelost, zullen de maandlasten in de eerste jaren lager uitvallen. De rente van deze tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen.

Energiebesparende maatregelen
Er is een investeringsfonds van 150 miljoen euro opgezet voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving voor zowel verhuurders als voor eigen woningbezitters.

Huurverhoging
Voor mensen met een inkomen boven de € 43.000 per jaar zal de jaarlijkse verhoging van de huur maximaal 4% boven inflatie zijn. Voor de inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 is de maximale huurverhoging 2% boven inflatie. Voor inkomens onder € 33.614 gaat de huur met maximaal 1,5% boven inflatie omhoog.

Woningcorporaties
De verhuurdersheffing, die door woningcorporaties moet worden afgedragen loopt langzamer op. In 2013 bedraagt hij 50 miljoen en hij loopt op tot 1.7 miljard in 2017. Volgens het kabinet kan deze heffing worden betaald uit de opbrengst van de hiervoor genoemde huurverhoging. Daarnaast kunnen corporaties zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter te gaan werken.

Privacy van huurders
De huurder hoeft geen inkomensgegevens aan de verhuurder te verstrekken, maar de verhuurder zal van de Belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie hij/zij valt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ad Coppens, via 0493 – 331483 of a.coppens@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×