Update: vaststelling van de plannen N279 aanstaande

Eind september hebben wij geïnformeerd over het proces dat gevolgd zou gaan worden voor de vaststelling van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten.
 

In het nieuwsbericht hebben wij aangeven dat wij moeten wachten op de nota van zienswijzen (de reactie op jullie zienswijzen). Gisteren ontvingen wij via de provincie Noord-Brabant het bericht dat het college van Gedeputeerde Staten op 23 oktober 2018 heeft besloten om het inpassingsplan inclusief de nota van zienswijzen en achterliggende onderzoeken voor te leggen aan Provinciale Staten.
 

Provinciale Staten mag het besluit over het Inpassingsplan vaststellen. De provincie heeft bekend gemaakt dat de stukken per 1 november 2018 online bekend worden gemaakt. Vanaf dat moment zijn de reacties op de ingediende zienswijze zichtbaar.
 

Diegene die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen begin november per post een persoonlijke reactie.

Vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het PIP gaat het projectteam verder met de voorbereiding van het project. Zo zijn de medewerkers van grondverwerving actief aan de slag om gesprekken te voeren met de grond- en woningeigenaren die geraakt worden door de weg. Deze gesprekken worden naar verwachting zomer 2019 afgerond.
 

Op het moment dat de Provinciale Staten het Inpassingsplan vaststellen, bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland.
 

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Kies voor een gespecialiseerde advocaat!
Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw beroep behandelen bij de Raad van State.  Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest hierdoor voor een advocaat die gespecialiseerd is in het voeren van bestemmings- en inpassingsplanprocedures, en die een brede kennis heeft van de plannen voor de N279.  Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl

 

Vragen? 
Neem dan gerust contact op met Irene van Geel |  i.van.geel@gca.nl  (06 - 30 06 79 28) 
of Niels Crooijmansn.crooijmans@gca.nl  (06 - 55 50 65 41).

 

 


Gepubliceerd op 

01 november 2018