Stikstofeffect in de woningbouw

De ‘Spoedwet stikstof’ is reeds in werking. De gedachtegang van deze wet is om de woningbouw weer op gang te helpen. Hierover schreven wij onlangs een artikel (klik hier). Dat maakt niet dat er geen stikstofberekening meer nodig is voor een woningbouwproject. Spoedwet of niet, een stikstofdepositieberekening is vereist. Om de stikstofdepositie te berekenen kan AERIUS worden gebruikt. Bij een project dat milieugevolgen heeft is het belangrijk om zowel de stikstofdepositie in de aanlegfase als de stikstofdepositie in de gebruiksfase inzichtelijk te krijgen. Die depositie zal immers de totale depositie zijn. Bij het indienen van een aanvraag moet gelet worden op onlosmakelijke activiteiten. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vraagt van een aanvrager van een omgevingsvergunning om zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project. Als dit niet gebeurt, dan kan dit uiteindelijk juridische vervelende consequenties hebben.

De beoordeling van de stikstofdepositie in AERIUS en de uiteindelijk berekende stikstofdepositie kan per woningbouwproject wel verschillen. Zo is ‘gasloos bouwen’ van invloed op de gebruiksfase. Er wordt in de gebruiksfase immers geen aardgas gebruikt.

Ook verkeer is een factor die qua invloed kan wisselen. Dit is afhankelijk van de afstand van het woningbouwproject tot het Natura 2000-gebied. Meer hierover weten? Bekijk de ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ die onlangs is gepubliceerd.

Heeft u juridisch advies nodig bij uw woningbouwproject? Loopt er, of voorziet u, een juridische procedure en wilt u hierbij juridische ondersteuning? Wij staan uiteraard voor u klaar. Neem contact op met Ruud Verkoijen (r.verkoijen@gca.nl, 06 21 83 74 43), Irene van Geel (i.van.geel@gca.nl, 06 30 06 79 28), Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl, 06 55 50 65 41), Lars Pronk (l.pronk@gca.nl, 06 21 33 21 89) of Annelies Plooij (a.plooij@gca.nl, 06 20 02 63 14).


Gepubliceerd op 

10 februari 2020