Sollicitanten screenen? Pas op!

Tegenwoordig delen mensen online ontzettend veel informatie over zichzelf. Hoe verleidelijk is het dan om een sollicitant uitgebreid op sociale media te checken? Het is dan ook geen geheim dat veel bedrijven dit doen. Toch moet je hier als werkgever binnenkort mee uitkijken. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties namelijk voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiermee worden de privacyregels flink aangescherpt. Wij lichten hieronder één van de wijzigingen toe.

Alleen verzamelen indien noodzakelijk
Met ingang van de nieuwe wet mag je als werkgever alleen data verzamelen die ‘noodzakelijk’ en ‘relevant’ is. Dit geldt ook voor het verzamelen van data over sollicitanten. De Autoriteit Persoonsgegevens streeft ernaar dat werkgevers voortaan vooraf aan sollicitanten mededelen dat ze gescreend zullen worden, bijvoorbeeld door een vermelding in de vacaturetekst. De verwachting is wel dat de nieuwe wet lastig te handhaven is. Het is namelijk niet goed controleerbaar of een werkgever zijn sollicitanten heeft gegoogeld.

Recht op dataportabiliteit
Er wordt ook een nieuw recht geïntroduceerd: het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat een betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hem heeft. Door middel van dit recht kan een sollicitant informatie opvragen die van hem is verzameld in de sollicitatieprocedure. Zo is de sollicitant op de hoogte van de informatie die het bedrijf van hem heeft en kan hij de gegevens zelf opslaan voor persoonlijk gebruik.

De nieuwe wet heeft als doel om persoonsgegevens beter te beschermen. Komt het binnen jouw bedrijf voor dat sollicitanten worden gescreend? Dan adviseren wij om in ieder geval vanaf 25 mei 2018 in de vacaturetekst de mogelijkheid tot screening op te nemen. Of de wet in de praktijk te handhaven is, zal nog moeten blijken.


Gepubliceerd op 

07 augustus 2017