Plannen van Provinciale Staten doen veel stof opwaaien! Wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf?

Kom naar de informatieavond #BoerenhorenbijBrabant

 

In de Brabantse veehouderijsector is grote onrust ontstaan naar aanleiding van plannen die Provinciale Staten recent heeft goedgekeurd.

Wat is er aan de hand?

De provincie Brabant probeert al tijdenlang luchtvervuiling te verminderen. Op 14 juni 2017 heeft Gedeputeerde Staten plannen gepresenteerd die moeten leiden tot een snellere verbetering van de luchtkwaliteit in Brabant. Ook werd een onmiddellijke bouwstop voor geitenstallen ingevoerd. Reden is de grote milieu- en gezondheidszorgen doordat teveel stikstof uit mest in de omgeving terecht komt. In reactie op de voorgestelde plannen hebben de Brabantse boeren zich verenigd onder de naam ‘PS Boeren horen bij Brabant’ en is er geprotesteerd. Vrijdag 7 juli ging Provinciale Staten toch akkoord met de plannen.

Voorgenomen maatregelen Provinciale Staten

Twee belangrijke gevolgen van het beleid zijn het versneld terugdringen van stikstofuitstoot en het invoeren van een stalderingssysteem. Stallen moeten zes jaar eerder dan de oorspronkelijke afspraak moderniseren. Per 2022 moeten de stallen voorzien zijn van de nieuwste emissiearme systemen. Het stalderingssysteem houdt daarnaast in dat voor elke vierkante meter die gebouwd wordt ergens anders 1,1 vierkante meter aan stal moet worden afgebroken of gebruikt voor een andere bestemming.

Het goedgekeurde beleid leidt tot hoge kosten voor de veehouderijsector. Wel heeft de provincie aangekondigd maatregelen te nemen om de gevolgen voor boeren te verminderen. Boerenorganisaties hebben inmiddels een rechtszaak en schadeclaims aangekondigd.

Informatieavond

Op dinsdagavond 8 augustus én op donderdagavond 17 augustus organiseerden we samen met Boer & wet, DLV Advies en Voergroep Zuid, twee informatieavonden bij Natuurpoort De Peel in Deurne en bij 't Zand in Oirschot. De opkomst was hoog en we ontvingen een ruim 300 geïnteresseerde gasten. Kon je er niet bij zijn, wil je de presentatie terugkijken of ben je benieuwd naar de belangrijkste adviezen die deze avond besproken zijn? Beide kun je nu downloaden via de website van Boer & Wet.

Presentatie aanpassing milieuwetgeving

Informatiepakket: Belangrijkste adviezen

Andere vragen? Neem contact op met Niels Crooijmans , advocaat milieu & omgeving, via  0492-780186 of stuur een email naar n.crooijmans@gca.nl


Gepubliceerd op 

17 juli 2017