Het ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-projectplan Peelvenen-Leegveld liggen ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben voor het gebied Peelvenen-Leegveld een ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Dit betekent dat je tot en met 29 juni 2018 de mogelijkheid hebt om hierop te reageren. In die periode kun je nagaan of jouw perceel wordt geraakt door de plannen. Goorts + Coppens biedt je de gelegenheid om jouw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten.

Op ruimtelijkeplannen.nl is meer over het ontwerpplan te vinden.

Wat voor gevolgen heeft het plan voor jou?

Met het plan worden hydrologische maatregelen genomen en worden percelen bestemd tot natuur of krijgen extra natuurbescherming. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het gehele plangebied. Liggen jouw gronden in het plangebied of grenzend aan het plangebied? De kans is groot dat het plan gevolgen heeft voor jouw gronden.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen! Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl 

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het plan?
Neem dan contact op met Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl) of Irene van Geel (i.van.geel@gca.nl) van het team Milieu + Omgeving, telefoonnummer (0493) 35 20 70.

 


Gepubliceerd op 

22 mei 2018