PIP “PAS Leegveld Deurne” en projectplan “Leegveld” ter inzage!

Afgelopen zomer zijn een ontwerp-inpassingsplan en een ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Tot en met 29 juni 2018 was het mogelijk om hier zienswijzen tegen in te dienen. Door omwonenden zijn onder meer zorgen geuit over de noodzakelijke boskap, muggenoverlast en mogelijke schade aan woningen en percelen door vernatting. Na de beantwoording van elke zienswijze in de Nota van Zienswijzen, hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Aa en Maas de plannen vastgesteld c.q. goedgekeurd.
Tegen het inpassingsplan en het goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet Leegveld, kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit geldt voor belanghebbenden die eerder een zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Daarnaast kan er beroep worden ingesteld tegen wijzigingen die zijn aangebracht aan de ontwerpen van de plannen. Personen die een zienswijze hebben ingediend,  hebben voor de beroepsfase een persoonlijke brief ontvangen.

De termijn voor het instellen van beroep start op 21 december 2018 en eindigt op 31 januari 2019. Vervolgens mag binnen 6 maanden een uitspraak verwacht worden van de Raad van State.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van planprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen!

Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl 

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Heb je vragen over de gevolgen van het vastgestelde inpassingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het projectplan?
Neem dan contact op met Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl) of Irene van Geel (i.van.geel@gca.nl) van het team Milieu + Omgeving, telefoonnummer (0493) 35 20 70.

 

 


Gepubliceerd op 

19 december 2018