Het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Nuenen ligt ter inzage

Dit betekent dat je tot 29 maart 2018 de mogelijkheid hebt om hierop te reageren. In de tussentijd kun je nagaan of jouw perceel in overeenstemming is met de bestemming die daarop rust en met de planvoorschriften. Goorts + Coppens biedt je de gelegenheid om jouw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten.

Meer over het ontwerpbestemmingsplan is ook te lezen op overheid.nl

Wat voor gevolgen heeft het plan voor jou?

Met name van ondernemers krijgen wij vaak de vraag of het nieuwe bestemmingsplan voorziet in voldoende uitbreidingsruimte. Veel ondernemers hopen in de toekomst hun activiteiten uit te breiden of in elk geval daartoe de mogelijkheid open te houden. Die vraag is niet met een simpel “ja of nee” te beantwoorden. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.

Concrete uitbreidingsplannen voor je bedrijf? Maak het kenbaar!

De Raad van State heeft in diverse uitspraken overwogen dat de gemeente wél rekening moet houden met de uitbreidingsplannen van een ondernemer als hij een concreet bouwplan bij de gemeente heeft ingediend voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Kortom, heb je plannen om uit te breiden dan is het verstandig om dit tijdig kenbaar te maken bij de gemeente. Wanneer je voldoende stukken aanreikt waaruit blijkt dat sprake is van een concreet bouwplan, dan moet de gemeente de ruimtelijke aanvaardbaarheid hiervan beoordelen bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval)  gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen! Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl 

Neem gerust contact op.

Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het bestemmingsplan?
Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving

Niels Crooijmans
n.crooijmans@gca.nl 
06 - 55 50 65 41

  Patrick Grijpstra
p.grijpstra@gca.nl
06 - 42 71 22 57
  Ruud Verkoijen
r.verkoijen@gca.nl
06 - 21 83 74 43
  Irene van Geel
i.van.geel@gca.nl 
06 - 30 06 79 28 

 

 

 


Gepubliceerd op 

02 maart 2018