Jacht van de Minister op fosfaatrechten vleesvee is onterecht!

Uitgifte fosfaatrechten voor vleesvee, onrechtmatige staatssteun, aangepaste besluiten en onrechtmatig handelen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Begin 2018 vielen bij veehouders de besluiten voor de toekenning van fosfaatrechten op de deurmat. Een behoorlijk aantal veehouders had te maken met herziene beslissingen in verband met de toekenning van fosfaatrechten. Deze herziene beslissing had tot gevolg dat het eerder toegekende aantal fosfaatrechten naar beneden werd bijgesteld. De reden: volgens de minister was aan vleesvee ten onrechte fosfaatrechten toegekend. Lange periode was onduidelijk voor welk jongvee precies nu fosfaatrechten nodig was. Om onduidelijkheid te voorkomen had de minister een beleidsregel opgesteld. Deze beleidsregel is bekend onder de naam Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Op basis van dit beleid vlogen de herziene beschikkingen de deur uit. Maar wat blijkt? De Minister mocht geen fosfaatrechten intrekken op grond van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. De Meststoffenwet biedt geen ruimte voor een nadere, meer beperkte invulling van het begrip ‘melkvee’ in een beleidsregel.

Jacht op fosfaatrechten vleesvee is onterecht

Wat betekent dit?

De definitie van melkvee in de wet is leidend en niet de (nadere)invulling van het begrip in de beleidsregel. Hierdoor valt bijvoorbeeld ook jongvee dat nooit heeft gekalfd onder deze definitie. De Beleidsregel fosfaatrechten jongvee had niet ten grondslag mogen worden gelegd aan het besluit tot intrekking. Intrekkingen op basis van deze beleidsregel zijn dus onrechtmatig!

Wat kan dit voor jou betekenen?

Heeft de RvO in jouw situatie beslist tot intrekking van fosfaatrechten? En is daarbij de ‘Beleidsregel fosfaatrechten jongvee’ ten grondslag gelegd aan de intrekking? Als er geen bezwaar- of beroepsprocedure meer loopt, staat het je vrij om een verzoek tot herziening van een besluit te vragen aan RvO. Wij hebben een model online gezet die je hiervoor kunt gebruiken. Uiteraard kunnen wij jou ook adviseren en helpen bij het opstellen van het herzieningsverzoek in uw zaak. Neem in dat geval contact met ons op. Download het model door op onderstaande button te klikken.

Downloaden

Neem contact op

Uiteraard kunnen wij jou ook helpen in een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen het intrekkingsbesluit. Ook hiervoor kun je gerust contact met ons opnemen.

 


Gepubliceerd op 

03 juni 2019