Horrorhagel en ijsballen

Op dinsdag 13 juni 2017 heeft bij de rechtbank in Zutphen de mondelinge behandeling plaatsgevonden, die betrekking heeft op de afwikkeling van de schade als gevolg van het noodweer dat op 23 juni 2016 over Zuidoost Brabant raasde.

Definitie  meteorologisch verschijnsel:  hagel of storm?

Eerder dit jaar, op 3 januari 2017 startte Goorts+Coppens namens een gedupeerde uit Someren een bodemprocedure tegen Interpolis (onderdeel van Achmea). Later zijn, namens andere gedupeerden, vergelijkbare procedures gestart tegen andere verzekeraars.  Veel agrariërs volgen deze zaak op de voet. Zij hebben te maken met enorme schade waarvan de verzekeraar beweert dat deze niet onder de stormdekking maar onder de hageldekking valt. De vraag is dus hoe de beschrijving  van het meteorologisch verschijnsel gedefinieerd moet worden én wat de hoofdoorzaak is van de schade; hagel of storm (supercel).

Mondeling behandeling

Tijdens de mondelinge behandeling van de procedure hebben Mrs. Goorts en Berkhout, de advocaten van een van de gedupeerden, toegelicht dat er in meteorologische zin sprake was van hagel op 23 juni 2016. Achmea  heeft in haar polisvoorwaarden een eigen definitie gegeven van het begrip hagel.  Mr. Goorts noemt de hagel die op 23 juni 2016 over delen van Zuidoost Brabant raasde geen gewone hagel maar een ‘horrorhagel’. Er is tenslotte geen sprake van gewone ijskorrels maar van ijsballen. In de polisvoorwaarden van Achmea wordt gesproken over ijskorrels.  Op de vraag van de Rechtbank wat volgens Achmea verstaan moet worden onder het begrip “korrel” bleef de advocaat van Achmea het antwoord schuldig.

Belangrijkste oorzaak van de schade

Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak is ook ingegaan op de vraag wat nu de belangrijkste oorzaak is van de schade: de horrorhagel of de supercel. Mr. Goorts heeft toegelicht dat de schade, zoals die is opgetreden, nooit opgetreden zou zijn, en zeker niet in deze vorm, wanneer er geen supercel (storm) zou zijn geweest. De supercel  is daarom de belangrijkste oorzaak van de schade. Hiermee zou de schade van gedupeerde onder stormdekking vallen.

Uitspraak

Beide partijen hebben hun pleitnota mondeling toegelicht.  De Rechtbank heeft de uitspraak gepland op 26 juli 2017. In verband met de vakantieperiode bestaat de kans dat de uitspraak later gedaan zal worden.

Meer informatie of een toelichting?

Neem telefonisch contact op via 0493 35 20 70 of stuur een email naar Guido Goorts of Thomas Berkhout 

Meer lezen? Kijk ook in het Dossier Schade Noodweer.

 


Gepubliceerd op 

14 juni 2017