Het ontwerp-inpassingsplan N279 Veghel – Asten komt ter inzage

Gedeputeerde Staten leggen voor het tracé Veghel – Asten (N279) op 29 mei 2018 een ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Gedurende zes weken bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dat betekent dat u tot 9 juli 2018 de mogelijkheid heeft om zienswijzen in te dienen.Goorts + Coppens biedt je de gelegenheid om uw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten. Meer over het ontwerpbestemmingsplan is ook te lezen op overheid.nl en op ruimtelijkeplannen.nl

Wat voor gevolgen heeft het plan voor jou?

Met het plan wordt de aanleg/uitbreiding/aanpassing van de N279 mogelijk gemaakt. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor uw woon- en leefklimaat en eventuele bedrijfsmatige activiteiten.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval)  gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen! Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl 

Neem gerust contact op.

Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het bestemmingsplan?
Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving, telefoonnummer (0493) 35 20 70.

Niels Crooijmans
n.crooijmans@gca.nl 
06 - 55 50 65 41

  Patrick Grijpstra
p.grijpstra@gca.nl
06 - 42 71 22 57
      Irene van Geel
i.van.geel@gca.nl 
06 - 30 06 79 28 

 

 

 


Gepubliceerd op 

28 mei 2018