Het bestemmingsplan Buitengebied Nuenen ligt ter inzage!

Op 20 december 2018 is het bestemmingsplan buitengebied Nuenen vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het hele buitengebied van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Bestemmingsplan Buitengebied Nuenen

Met ingang van 21 december 2018 kun je gedurende zes weken, dus tot en met 1 februari 2019, beroep instellen tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan is in te zien via de volgende link.

Beroep op het bestemmingsplan kan worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van dit bestemmingsplan
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
  • Belanghebbenden, voor zover er wijzigingen zijn ten aanzien van het ontwerp van dit bestemmingsplan.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf een advocaat te kiezen. Jij kiest toch ook voor een advocaat die bij je past en die gespecialiseerd is in het voeren van planprocedures? Wij kunnen jou helpen! Meer weten over de vrije advocaatkeuze? Kijk op www.kiesjeeigenadvocaat.nl of neem contact op voor de mogelijkheden.

Heb je vragen over de gevolgen van het vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Nuenen? Of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen tegen het nemen van stappen tegen dit bestemmingsplan?

Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving.

Ruud Verkoijen Niels Crooijmans Irene van Geel
r.verkoijen@gca.nl n.crooijmans@gca.nl  i.van.geel@gca.nl
06 - 21 83 74 43 06 - 55 50 65 41 06 - 30 06 79 28

Gepubliceerd op 

03 januari 2019