Extra fosfaatrechten toegekend!

Op dit moment hebben we binnen Goorts + Coppens Advocaten een fors aantal bestuursrechtelijke fosfaatrechtendossiers in behandeling. Het gaat daarbij om zaken van verschillende aard. De ene keer gaat het om een knelgeval omdat een bedrijf als starter moet worden beschouwd of als er sprake is van ziekte of overlijden, de andere keer is het een financieel knelgeval of zijn de fosfaatrechten ingetrokken omdat het bedrijf vleesvee houdt.

Fosfaatrechten, ruud verkoijen, Goorts + Coppens
Beslissingen omtrent zaken over fosfaatrechten

In sommige dossiers moet er nog een beslissing op bezwaar komen en bij andere zaken ligt er al een beroepschrift bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hoewel we in de meeste zaken beroep in moeten stellen om ons gelijk te halen, zitten er ook zaken bij waar we al in de bezwaarfase de nodige fosfaatrechten voor onze cliënten binnen kunnen halen. Dat was het geval bij een cliënt die met zijn bedrijf was gestart en onlangs deed zich die situatie ook voor bij een bedrijf dat aan kon tonen dat er op 2 juli 2015 meer dieren aanwezig waren.

Recente ontwikkelingen op het gebied van fosfaatrechten

In een recent geval kreeg een cliënt uit de Peelregio bijna 2000 kg extra fosfaatrechten omdat aangetoond kon worden dat hij zelf ziek is geworden maar er ook sprake was van ziekte onder de dieren. Deze twee bijzondere omstandigheden hebben er toe geleid dat er een flink aantal fosfaatrechten werden bijgeschreven. Voor deze cliënt is het niet nodig om in beroep te gaan. Hij kreeg waar hij recht op had en kan nu weer het aantal dieren houden dat hij eerder had.

Overigens was in die zaak ook nog door RVO gesteld dat hij niet in aanmerking kwam voor de knelgevallenregeling omdat er sprake was van een BV. Omdat RVO in een andere zaak van ons een ander standpunt had ingenomen, konden we mooi naar dat andere dossier verwijzen en moest RVO toegeven dat ook een rechtspersoon zich op de knelgevallenregeling kan beroepen.

Succesen fosfaatrechtendossiers

Kortom, hoewel veel bezwaarschriften ongegrond worden verklaard, worden er wel degelijk successen geboekt mits er voldoende bewijsmateriaal wordt aangeleverd.

Vragen over fosfaatrechten of fosfaatrechten?

Mocht u vragen hebben over de fosfaatrecht-zaken, neem dan contact op met Ruud Verkoijen van Goorts + Coppens Advocaten (r.verkoijen@gca.nl, 06-21837443).


Gepubliceerd op 

30 november 2018