Doorbetaling tijdens ziekte | 100% loon of toch 70%?

Het feit dat een werknemer in 2014 100% van het loon doorbetaald kreeg tijdens ziekte, betekent niet dat een werkgever verplicht is om dat bij een latere ziekmelding, in 2016, weer te doen. Dit oordeelde het Hof recent. In dit artikel zullen we hier verder op ingaan. 

Goorts coppens ziekte 100% loon

Recht op 100% doorbetaling van salaris?

Kortgezegd speelde het volgende in deze zaak:

Een werkneemster eiste van haar werkgever uitbetaling van 100% van haar loon tijdens ziekte. In haar arbeidsovereenkomst stond opgenomen dat zij bij ziekte recht had op 70% van haar salaris en dat onkostenvergoedingen zouden komen te vervallen nadat zij één maand haar werkzaamheden niet meer vervult. Waarom was zij dan toch van mening dat zij recht had op 100% van haar salaris, in plaats van 70%?

Onkostenvergoeding

Werkneemster heeft zich ziekgemeld in januari 2014 en was per 1 oktober 2014 volledig hersteld. Tijdens deze hele ziekteperiode, heeft zij 100% van haar loon en de onkostenvergoeding betaald gekregen. Haar werkgever heeft in een brief van september 2014 aan haar, en het overige personeel, meegedeeld dat de bepalingen met betrekking tot het doorbetalen van salaris en onkostenvergoedingen tot dat moment niet werden gehandhaafd, met als gevolg dat het loon en vaak ook de onkostenvergoeding voor 100% werden doorbetaald. In de brief schrijft de werkgever dat vanaf 1 november 2014 de bepalingen in de arbeidsovereenkomst zullen worden gehandhaafd.

Oordeel van Het Hof

Werkneemster valt in juni 2016 weer ziek uit, en nadat de eerste maand 100% van het loon is doorbetaald, ontvangt zij na die maand nog maar 70% van het loon. Werkneemster eist voor die periode uitbetaling van 100% van het loon. Zij stelt dat zij er door de gedragingen van haar werkgever in 2014, op mocht vertrouwen dat zij wederom 100% loon zou ontvangen tijdens ziekte. Het Hof heeft de vordering afgewezen vanwege de duidelijke bepaling in haar arbeidsovereenkomst, de brief van september 2014 en het ontbreken van enige toezegging van haar werkgever.

Zorg ervoor dat je beleid overeenkomt met dat wat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Blijkt dat je in de praktijk anders handelt dan op papier is overeengekomen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Arbeid, zodat zij je van een passend advies kan voorzien.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Gepubliceerd op 

03 juni 2019