Bedrijventerrein Someren: er ligt een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage!

Vanaf 27 september jl. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Someren” ter inzage gedurende zes weken. Dit houdt in dat je tot en met donderdag 8 november 2018 kunt reageren op dit plan.

Locatie van het bedrijventerrein

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen aan de oostkant van Someren. Het gebied wordt globaal begrensd door de Witvrouwenbergweg/Randweg/ Ambachten en Kanaaldijk-noord.

Wat houdt het nieuwe bestemmingsplan in?

De in de oude bestemmingsplannen opgenomen regels waren gedateerd en niet volledig. Het nieuwe bestemmingsplan “Bedrijventerrein Someren” is een actualisatie van de verouderde bestemmingsplannen die nu gelden. Daarnaast worden de geldende regels voor het bedrijventerrein digitaal raadpleegbaar.

Welke gevolgen heeft het bestemmingsplan voor jou?

Het bestemmingsplan bevat geen nieuwe directe bouwmogelijkheden, maar desondanks zijn er toch een aantal belangrijke aandachtspunten en veranderingen:

  • Het toevoegen van nieuwe bedrijfswoningen wordt verboden;
  • Detailhandel wordt niet toegestaan op het bedrijventerrein. Bestaande detailhandelsvestigingen worden uitgezonderd;
  • Aan de regels die voor jouw grond gelden is een ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’ toegevoegd. Uit deze Staat volgt welke bedrijven zijn toegestaan op het bedrijventerrein;
  • In het bestemmingsplan worden milieucategorieën opgenomen. Deze worden bepaald aan de hand van de afstand tot burgerwoningen.

Wij krijgen vaak de vraag of het nieuwe bestemmingsplan voorziet in voldoende uitbreidingsruimte. Veel ondernemers willen in de toekomst hun activiteiten uitbreiden of in elk geval daartoe de mogelijkheid open houden. Die vraag is niet met een simpele ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de vrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels op te stellen die de raad vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig vindt. Het is dus van belang dat je jouw belangen kenbaar maakt!

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekering zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval)  gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen!

Meer weten? www.kiesjeeigenadvocaat.nl

Neem gerust contact op.

Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het bestemmingsplan?

Neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving.

Niels Crooijmans Ruud Verkoijen Irene van Geel 
n.crooijmans@gca.nl r.verkoijen@gca.nl i.van.geel@gca.nl
06 – 55 50 65 41 06 – 55 50 65 41 06 – 21 83 74 43

Gepubliceerd op 

02 oktober 2018