Asbesthoudende golfplaten DEEL II:

Achmea (Interpolis) opnieuw veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade!

Nieuws met betrekking tot het noodweer van 23 juni 2016

Verzekeraar Interpolis keert slechts 25 procent van de opgenomen schade uit in het geval er sprake is van het vervangen en herstel van asbesthoudende golfplaten die door het noodweer van 23 juni 2016 zijn beschadigd (Interpolis heeft ervoor gekozen de schades uniform te regelen op basis van een afschrijving van 75 procent). Deze vergoeding is gebaseerd op een door Interpolis gehanteerde interne richtlijn. De interne richtlijn waarop het afschrijvingsbeleid wordt gebaseerd wordt afgeleid van een TNO-rapport.
Stormschade, asbesthoudende golfplaten, achmea, interpolis, goorts coppens

Verschillende polisvoorwaarden

Er kunnen verschillende polisvoorwaarden van toepassing zijn op de verzekeringsovereenkomst. Er bestaat een verschil tussen de polisvoorwaarden 5.4. en 5.5.

Met betrekking tot de schaderegeling bepalen de verzekeringsvoorwaarden 5.4. dat als waardebasis voor de schadevaststelling bij gebouwen de herbouwwaarde geldt, zijnde het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Hierop geldt echter een aantal uitzonderingen en één van die uitzonderingen betreft de situatie waarin sprake is van aanmerkelijke slijtage van de beschadigde zaak. In de polisvoorwaarden 5.5. wordt - in tegenstelling tot 5.4. - bij de uitzonderingen melding gemaakt van asbesthoudende dakbedekking. In beide gevallen wordt evenwel gebruik gemaakt van de interne richtlijn en wordt de schade afgewikkeld tegen een percentage van 25 procent. De interne richtlijn zoals die door Interpolis wordt gehanteerd maakt geen deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Noch bij het aangaan van de verzekering, noch nadien is deze richtlijn ooit onderwerp van gesprek geweest tussen Interpolis en verzekerden.

Eerdere procedure

In een eerdere procedure die door ons kantoor namens een varkensboer uit Someren werd gevoerd tegen Interpolis, heeft de Rechtbank Gelderland op 15 oktober 2018 geoordeeld dat Interpolis dient over te gaan tot het vergoeden van de volledige schade (herbouwwaarde).

Opnieuw succes

Op 5 april 2019 werd in een andere procedure namens een melkveehouder uit Deurne opnieuw succes geboekt. De Rechtbank Gelderland heeft opnieuw geoordeeld dat Interpolis dient over te gaan tot het vergoeden van de volledige schade (herbouwwaarde).

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Thomas Berkhout, via de mail: t.berkhout@gca.nl of telefonisch: 06-54904326

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Gepubliceerd op 

11 april 2019