Actueel

Het laatste nieuws over juridische vraagstukken en de blogs van onze medewerkers.


Nieuws Let op bij het verdagen van een beslistermijn bij de procedure van bezwaarschriften! 13/12/2018

Bij het indienen van een bezwaarschrift bij een gemeente of provincie wordt doorgaans een adviescommissie ingeschakeld. Deze brengen dan een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten over de te nemen beslissing op bezwaar. 

Klik hier voor het hele artikel.

Verdagen beslistermijn, Goorts + Coppens, advocaat, Ruud Verkoijen

N 20181213
Nieuws Letselschade | Een blessure als gevolg van een buitensporige tackle? Je kans op een succesvolle schadeclaim is groter dan je denkt! 10/12/2018

Wellicht ben je bekend met de doodschop op Niels Kokmeijer, de profvoetballer die jaren geleden daardoor vroegtijdig een punt achter zijn carrière moest zetten. Hij moest twee jaar revalideren. Wat nou, als een tackle zo buitensporig is als in zijn geval?
Letselschade, advocaat, Goorts + Coppens, Barbara Koolen

 

N 20181210
Nieuws Ammoniakvermindering in Brabant 07/12/2018

Guido Goorts en Rico Ligtvoet hebben gisteravond een groep pluimveehouders bijgepraat over de gevolgen van, en juridische mogelijkheden tegen, de maatregelen over ammoniakvermindering. 

Ammoniakvermindering in Brabant

N 20181207
Nieuws Extra fosfaatrechten toegekend! 30/11/2018

Op dit moment hebben we binnen Goorts + Coppens Advocaten een fors aantal bestuursrechtelijke fosfaatrechtendossiers in behandeling. In een recent geval kreeg een cliënt uit de Peelregio bijna 2000 kg extra fosfaatrechten omdat aangetoond kon worden...

Lees het gehele artikel hier!

Fosfaatrechten, Ruud Verkoijen, Goorts + Coppens

N 20181130
Nieuws De redelijke termijn in het bestuursrecht 29/11/2018

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) beschermt het recht op een eerlijk proces. Dit recht op een eerlijk proces houdt ook in dat de behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn wordt afgedaan. Indien deze redelijke termijn wordt overschreden, dan moet de overheid een schadevergoeding betalen. Klik hier voor het gehele artikel.

Redelijke termijn, bestuursrecht, Ruud Verkoijen

N 20181129
Nieuws Verhouding bestemmingsplan en welstandseis 23/11/2018

Om te bepalen of er een omgevingsvergunning kan worden verleend dient het college van burgemeester en wethouders te beoordelen of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk voldoet aan de welstandseisen. Hoe is nu de verhouding tussen de welstandseisen en de mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt?

 Bestemmingsplan omgevingsvergunning welstandseis Ruud verkoijen

 

N 20181123
Nieuws Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?! 12/11/2018
Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl zij die in de eerste instantie wel toegekend hebben gekregen.
 
Rico Ligtvoet
 
Fosfaatrecht, Rico Ligtvoet, Agrarisch Recht
N 20181112
Nieuws Update: vaststelling van de plannen N279 aanstaande 01/11/2018

Eind september hebben wij geïnformeerd over het proces dat gevolgd zou gaan worden voor de vaststelling van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten.

N 20181101
Nieuws Even voorstellen: Daniëlle Vestjens 22/10/2018

Ik ben Daniëlle Vestjens, en ik ben sinds september werkzaam bij Goorts + Coppens als student-stagiaire. Ik ben momenteel bezig aan het laatste jaar van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid in Tilburg.

N 20181022
Nieuws Gemeente Someren stelt de uitgangspunten voor zonneparken en windturbines vast 18/10/2018

In Someren zijn er op dit moment meerdere gesprekken gaande voor de aanleg van wind- en zonneparken en is er één concreet initiatief voor het realiseren van maar liefst 8 windturbines ten zuiden van Someren-Heide. De gemeente heeft aangegeven dat het van belang is dat er een duidelijk en strak beleid geldt. Op 10 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Someren de uitgangspunten vastgesteld voor de aanleg van zonneparken en het realiseren van windturbineparken.

 

N 20181018
Nieuws Onteigening Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 18/10/2018

Als de overheid plannen ontwikkelt op jouw grondgebied, probeert zij eerst jouw eigendom te kopen. Het bedrag moet jouw schade volledig dekken.

N 20181018
Nieuws Asbesthoudende golfplaten? Achmea (Interpolis) veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade! 16/10/2018

Verzekeraar Interpolis keert slechts 25 procent van de opgenomen schade uit in het geval er sprake is van het vervangen en herstel van asbesthoudende golfplaten die door het noodweer van 23 juni 2016 zijn beschadigd (Interpolis heeft ervoor gekozen de schades uniform te regelen op basis van een afschrijving van 75 procent). Deze vergoeding is gebaseerd op een door Interpolis gehanteerde interne richtlijn. De interne richtlijn waarop het afschrijvingsbeleid wordt gebaseerd wordt afgeleid van een TNO-rapport.

N 20181016
Nieuws Belangrijke update | Stormschadezaken 23 juni 2016 12/10/2018

Goorts + Coppens heeft meerdere gerechtelijke procedures lopen in verband met de supercel van 23 juni 2016.

Er lopen procedures tegen verzekeraars en tegen assurantietussenpersonen.

In de procedures tegen de verzekeraars gaat het om de vraag, of er sprake was van storm (volgens de polisvoorwaarden van de verzekeraar) en/of de schade het gevolg was van storm of, zoals de verzekeraars beweren van de hagel.

N 20181012
Nieuws Update Windmolenpark Venlo | met Ruud Verkoijen 02/10/2018

Nadat eerst de gemeenteraad van Venlo in maart van dit jaar had besloten om niet mee te werken aan het plan voor het realiseren van negen windturbines in Venlo, heeft Provinciale Staten van Limburg de regie overgenomen en afgelopen vrijdag besloten dat het plan toch uitgevoerd moet worden. Na een dag lang vergaderen en het opstappen van twee Gedeputeerden tijdens de vergadering, is er een besluit genomen.

Windmolenpark Venlo

N 20181002
Nieuws Bedrijventerrein Someren: er ligt een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage! 02/10/2018

Vanaf 27 september jl. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Someren” ter inzage gedurende zes weken. Dit houdt in dat je tot en met donderdag 8 november 2018 kunt reageren op dit plan.

N 20181002
Nieuws Goort+Coppens | 20 jaar! 23/09/2018

Het is je vast niet ontgaan: Goorts+Coppens bestaat dit jaar 20 jaar. En dát hebben we gevierd afgelopen vrijdag. Een fantastisch feest op een hele bijzondere locatie.

N 20180923
Nieuws UPDATE: de gevolgen van buisleidingen onder jouw grond 20/09/2018

Kort geleden kon u op onze website lezen over de mogelijke locatie van buisleidingen in jouw omgeving. Voor velen leidde dit tot vragen. Wat zijn de gevolgen? Wat kan ik hier tegen doen? En wanneer kan ik de overheid duidelijk maken wat ik van dit plan vind? In dit artikel zetten we de mogelijke gevolgen voor jou op een rij.

N 20180920
Nieuws UPDATE: hoe nu verder met de N279? 20/09/2018

Tot 9 juli 2018 was het mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 Veghel-Asten. Ook wij hebben, namens een aantal belanghebbenden, zienswijzen ingediend tegen de plannen.

 

N 20180920
Nieuws Wij vieren feest! 10/09/2018

Op vrijdag 14 september zijn wij niet aanwezig. Die dag vieren wij met alle collega's het 20-jarig bestaan van ons kantoor.

N 20180910
Nieuws Dag van de scheiding | 14 september | Wij zijn er iedere dag voor je! 10/09/2018

14 september is het ‘dag van de scheiding’. Ons kantoor is op deze dag gesloten in verband met een personeelsuitje voor ons twintigjarig bestaan. Met jaarlijks gemiddeld 35.000 echtscheidingen en één op de drie huwelijken dat eindigt in een scheiding, is het bij ons elke dag ‘dag van de scheiding’ en staan we voor je klaar.

N 20180910
Nieuws Buisleidingen in Zuidoost-Brabant: lopen ze onder jouw grond? 07/09/2018

Het was al een aantal keer in het nieuws : er zijn concrete plannen vanuit het Rijk om in Zuidoost-Brabant een buisleidingentracé aan te leggen voor het vervoer van giftige stoffen. De geplande route van de leidingen loopt onder andere via de gemeente Laarbeek, Helmond, Mierlo en Someren. De gevolgen van een dergelijke buisleiding kunnen voor grondeigenaren in deze gemeentes ingrijpend zijn. Wij brengen het traject voor je in kaart en baentwoorden je vragen.

N 20180907
Nieuws Gepingpong met fosfaatrechten voor de vleesveehouderij| de gevolgen? 20/08/2018

Fosfaatrechten voor vleesvee; welles of nietes? Na een lange periode van onduidelijkheid begint de mist rondom fosfaatrechten voor vleesvee eindelijk op te trekken. Minister Schouten heeft namelijk besloten om de regels voor vleesvee aan te passen. 

N 20180820
Nieuws Vacature | (Junior) Secretaresse 10/08/2018

Ben jij een aanstormend secretarieel talent. Hou je van afwisseling, kan je prima overzicht bewaren en omgaan met drukte op de werkvloer? Maar vooral, heb jij zin om vol enthousiasme en energie een bijdrage te komen leveren aan ons team? Dan zoeken we jou!

N 20180810
Nieuws Artikel Stal & akker | Stalderingsuitspraak vraagt om actie 06/08/2018

Veehouders die een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben lopen én die voldoen aan de genoemde voorwaarden, worden geadviseerd de gemeente te dwingen zo snel mogelijk een besluit te nemen.

Lees de toelichting van Ruud Verkoijen in Stal & akker.

N 20180806
Nieuws Compensatie voor ontslagvergoeding langdurig zieke werknemers 19/07/2018

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan een werknemer die wordt ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig. Dat is met name omdat een werkgever al twee jaar lang minimaal 70% van het loon heeft moeten doorbetalen en kosten heeft gemaakt voor re-integratie.

N 20180719
Nieuws Update dossier schade noodweer 29/06/2018

Na de zomer staan er twee belangrijke data op de planning inzake het dossier schade noodweer (van 23 juni 2016): Op 11 september 2018 is het pleidooi in de zaak tegen ASR.  En op 30 oktober 2018 zal het hof een beslissing nemen hoe de procedure tegen Interpolis verder zal verlopen.

Lees alles over deze zaak in het dossier.

N 20180629
Nieuws Jurist of advocaat Bestuursrecht 12/06/2018

Ben jij de jurist  of advocaat die zaken tot op de bodem uitzoekt, zelf initiatief neemt en het niet erg vindt om uit je comfortzone te stappen? Wil jij je graag ontwikkelen?
We zijn op zoek naar een specialist Bestuursrecht, maar ook een aanstormend talent ontmoeten we graag! 

N 20180612
Nieuws Staldering: Provincie op de vingers getikt. 11/06/2018

Een agrariër dient in december 2014 een aanvraag tot omgevingsvergunnig in. Pas in oktober 2017 wordt er een weigeringsbesluit genomen door de gemeente. Reden: er kan geen stalderingsbewijs worden overlegd. Omdat de gemeente traag handelde, zijn de regels van staldering in de tussentijd aangepast. Ten tijde van de aanvraag was het stalderingsloket nog niet actief en was het aanvragen van een stalderingsbewijs simpelweg niet mogelijk. Daarnaast is er geen overgangsregeling opgesteld door de Provincie. Waar ligt de fout? 

staldering_uitspraak

N 20180611
Nieuws Ambitieuze samenwerking BMK Creditmanagement en Goorts+Coppens advocaten|adviseurs 28/05/2018

Graag vertellen we dat  we een samenwerking aan zijn gegaan met BMK creditmanagement. Na goede voorbereidende gesprekken, om tot een ambitieuze en mooie samenwerking te komen,  hebben Leon Koppen van BMK en Guido Goorts van Goorts + Coppens op 22 mei de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

N 20180528
Nieuws Het ontwerp-inpassingsplan N279 Veghel – Asten ter inzage 28/05/2018

Tot 9 juli 2018 ligt het ontwerp-inpassingsplan N279 Veghel – Asten ter inzage. Bespreek jouw situatie nu vrijblijvend met één van onze specialisten.

N 20180528
Nieuws Stalderingseis niet altijd mogelijk! 23/05/2018

Een ondernemer die al op 23 december 2014 een aanvraag om omgevingsvergunning had ingediend en die door het trage handelen van de overheid benadeeld zou worden, wordt door de Rechtbank Oost-Brabant  in het gelijk gesteld! De stalderingseis is in dit geval niet mogelijk.

Meer weten? Ruud Verkoijen heeft op zijn LinkedInpagina een artikel geschreven over deze zaak.

 

N 20180523
Nieuws Plannen project Peelvenen-Leegveld 22/05/2018

Tot en met 29 juni 2018 ligt ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage. Bespreek jouw situatie nu vrijblijvend met één van onze specialisten.

N 20180522
Nieuws Ben jij de student die in de toekomst het verschil gaat maken? 23/04/2018

Je zit volop in je HBO- of WO rechtenstudie en je bent al goed op weg, maar jij wil meer uit jezelf halen. Je hebt zin om je vast te bijten in juridische vraagstukken en processen en om écht een bijdrage te leveren. Het is tijd voor een stage!

N 20180423
Nieuws Touwtrekken om fosfaatrechten: melkveehouder vs. opfokker 12/04/2018

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland in kort geding (uitspraak) geoordeeld over de vraag aan wie fosfaatrechten toekomen in de relatie melkveehouder – opfokker. Deze vraag is momenteel trending topic in de agrarische sector, omdat de wet fosfaatrechten toekent aan de houder van de dieren (veelal de opfokker) en niet aan de eigenaar (de melkveehouder). In dit nieuwsbericht vertellen we er meer over!

N 20180412
Nieuws Van het weer en het waterschap kun je nooit winnen 29/03/2018

“De rechtspraak hierover is al oud en achterhaald”. Onlangs was er in Sint Oedenrode een overleg van de Waterclub. Guido Goorts sloot hierbij aan. Hij stelde voor om zaken vooraf goed te regelen met de overheid.

Lees het verslag in Boom in business.

N 20180329
Nieuws Hagelschade veroorzaakt door storm (supercel) is gedekt onder de verzekering 27/03/2018

Bijna twee jaar na dato is er weer een positief bericht in de ‘hagelschade-/stormschade-discussie’! De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 maart 2018 een voor de gedupeerde boer positief vonnis gewezen. Lees het artikel én de uitspraak.

N 20180327
Nieuws Bewijslast ligt bij de overheid! 23/03/2018

Bij wie rust de bewijslast om aan te tonen dat je de juiste of alle gevraagde stukken hebt ingeleverd bij een overheidsinstantie. Volgens de Centrale Raad van Beroep ligt dat bij de overheid. Meer weten? Klik dan verder!

N 20180323
Nieuws Een officiële waarschuwing? Let op! 20/03/2018

Barbara keek vorige week RTL Late Night. Jesse Klaver vertelde over een voorval binnen de fractie van GroenLinks, waarna een fractiemedewerker was ontslagen. Het zette Barbara het denken; ze is er nog wat verder ingedoken. Kan een officiële waarschuwing omgezet worden naar ontbinding van een arbeidscontract?

N 20180320
Nieuws Besluit windturbinepark Greenport 15/03/2018

Er is een besluit genomen over het windturbinepark Greenport aan de spoorlijn Blerick-Sevenum. Benieuwd wat die uitspraak is? Lees dan verder. Je ziet hier ook voorgaande berichten over het proces.

N 20180315
Blog Goed kan altijd beter! Irene van Geel 09/03/2018

Al meer dan tien jaar houden wij klanttevredenheidsonderzoeken (KTO). Om een beeld te krijgen wat klanten van ons vinden, maar met name hoe wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.Wil je weten hoe en wat? Klik dan even verder!

 

N 20180309