Aansprakelijkheid van een onderaannemer

Tot nu toe werd aangenomen dat een onderaannemer niet rechtstreeks kan worden aangesproken door de opdrachtgever, omdat er tussen hen geen contractuele relatie bestaat. Op 20 januari van dit jaar heeft de Hoge Raad zich nog over dit vraagstuk mogen uitspreken.

Beroep op wanprestatie
Over het algemeen sluit een opdrachtgever een overeenkomst met een aannemer. De aannemer kan dan op zijn beurt een overeenkomst sluiten met een onderaannemer. Tussen een onderaannemer en de opdrachtgever is er dus geen overeenkomst. Wanneer een opdrachtgever niet tevreden is over het werk van de onderaannemer kan hij geen beroep doen op wanprestatie, omdat er geen overeenkomst is waarin staat aan welke verplichtingen de onderaannemer moet voldoen.

Gronden voor aansprakelijkheid
Maar let op: wanprestatie is niet de enige grond voor eventuele aansprakelijkheid. De opdrachtgever kan ook stellen dat de onderaannemer onrechtmatig heeft gehandeld. Als onderaannemer dien je in een bepaalde mate rekening te houden met de belangen van de opdrachtgever, ook al heb je met de opdrachtgever in beginsel niets te maken. Wanneer de onderaannemer wanprestatie pleegt jegens de hoofdaannemer brengt dat nog niet met zich mee dat de onderaannemer onrechtmatig handelt jegens de opdrachtgever. Maar het kan wel, zo heeft de Hoge Raad overwogen.

Belangen van de opdrachtgever
Welke omstandigheden zijn dan van doorslaggevend belang? Ofwel, wanneer moet je als onderaannemer ook rekening houden met de belangen van de opdrachtgever? De Hoge Raad geeft daar helaas geen concreet antwoord op, maar houdt het bij een verwijzing naar een oudere uitspraak van 24 september 2004. Daarin is bepaald dat de rechter rekening moet houden met de omstandigheden van het geval, zoals de hoedanigheid van alle betrokken partijen, de aard en strekking van de desbetreffende overeenkomst, de wijze waarop de belangen van de opdrachtgever daarbij zijn betrokken, de vraag of deze betrokkenheid voor de onderaannemer kenbaar was, de vraag of de opdrachtgever erop mocht vertrouwen dat zijn belangen zouden worden ontzien, de vraag in hoeverre het voor de onderaannemer bezwaarlijk was met de belangen van de opdrachtgever rekening te houden, de aard en omvang van het nadeel dat voor de opdrachtgever dreigt en de vraag of van hem kon worden gevergd dat hij zich daartegen had ingedekt.

Zorg er dus voor dat je als onderaannemer ook de met de belangen van de opdrachtgever rekening houdt, wanneer je nauw betrokken bent bij een project. Het is immers niet uitgesloten dat de opdrachtgever ook de onderaannemer aansprakelijk kan stellen wanneer hij schade heeft.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Wesley Rhoe, teamvoorzitter Vastgoed via 0493 – 331485 of w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×