Aansprakelijkheid gemeente voor beheer van fietspad

De gemeente is belast met het beheer van onder andere fietspaden. Als de gemeente de fietspaden niet goed onderhoudt kan zij aansprakelijk worden gehouden voor schade die mensen hierdoor oplopen. Op 17 mei 2016 is door het Gerechtshof in Den Haag een arrest gewezen over deze aansprakelijkheid.

Feiten
In deze zaak fietste een tienjarig meisje met een vriendinnetje achterop terug naar huis na een dagje strand. Het meisje kwam met haar wiel in een scheur in het asfalt van het fietspad terecht, waarna ze ten val kwam. Hierbij liep ze letsel aan haar hoofd op. De moeder van het meisje stelde de gemeente aansprakelijk voor deze letselschade. De Rechtbank wees de vordering echter af, onder meer omdat de toedracht van het ongeval niet was komen vast te staan en er volgens haar geen sprake was van onvoldoende onderhoud door de gemeente.

Het Gerechtshof
Het Gerechtshof was het niet eens met de beslissing van de Rechtbank.  Het Gerechtshof verwees in dit verband naar de jurisprudentie die door de Hoge Raad in vergelijkebare gevallen is gewezen. Volgens het Gerechtshof komt het bij de beoordeling van de vraag of een opstal zoals een fietspad voldoet aan de daaraan te stellen eisen aan op de vraag of het betreffende fietspad, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.

In dit geval ging het om een druk bereden fietspad naar het strand. Onder de gebruikers bevinden zich niet alleen bewoners uit de buurt, maar ook toeristen. Daarnaast is volgens het Gerechtshof  bekend dat mensen vaak  bagage meenemen als ze naar het strand gaan en dat het regelmatig voorkomt dat zij iemand achterop de fiets meenemen. Door deze omstandigheden was het Gerechtshof van mening dat vrij hoge eisen gesteld mogen worden aan de staat van het wegdek, om serieus valgevaar te voorkomen.  

Vaststond  dat het wegdek ter plaatse was beschadigd, doordat zich hierin een scheur bevond.. De gemeente had niet aangevoerd dat haar financiële middelen te beperkt waren om de vereiste maatregelen te treffen het gebrek te herstellen. Het meisje was vervolgens precies op deze plaats gevallen.  De kans was volgens het Gerechtshof daarmee zeer groot dat de beschadiging van het wegdek tot de val van het meisje had geleid. Een andere oorzaak hiervoor was niet aannemelijk. De gemeente moest daarom volgens het Gerechtshof verantwoordelijk worden gehouden voor de val van het meisje en de daardoor door haar geleden letselschade.

Heeft u vragen over aansprakelijkheid voor letselschade? Neem dan contact met onze advocaat letselschade en arbeid via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Letselschade

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×