Aanpassing werktijden na ouderschapsverlof

Hoe ga je als werkgever om met een medewerker die na zijn ouderschapsverlof vraagt om een aanpassing van zijn/haar werktijden?

Iedere werknemer – die een ouder is – heeft recht op 26 weken verlof voor elk kind onder de 8 jaar. Het aantal uur is afhankelijk van het aantal werkuren dat de werknemer per week bij u werkt. De werknemer kan in overleg met u de verlofuren opnemen. Na deze 26 weken ouderschapsverlof heeft de werknemer geen recht meer op verlof. Zo was het systeem tot 12 april 2012….

In april 2012 is de Wet arbeid en Zorg en de Arbeidstijdenwet gewijzigd. De wijziging brengt met zich mee dat in de arbeidstijdenwet een artikel is toegevoegd. Dit artikel biedt een extra mogelijkheid voor de werknemer. De werknemer kan namelijk het arbeidspatroon aanpassen nadat het ouderschapsverlof volledig is benut. Dit kan maximaal voor 1 jaar. Jij en de werknemer kunnen in overleg ook een andere periode vaststellen. Na deze periode keert de werknemer weer terug naar het reguliere arbeidspatroon. Hierdoor ontstaat een soort overgangsfase tussen de opname van het ouderschapsverlof en de bij aanvang van dienstverband overeengekomen arbeidsduur.

De werknemer die gebruik wil maken van de nieuwe regeling, moet zijn verzoek 3 maanden voordat zijn ouderschapsverlof is afgelopen bij jou indienen. Jij op jouw beurt dient uiterlijk 4 weken voor het verloop van het ouderschapverlof een beslissing te nemen. Je moet – net als bij de eerdere regeling – rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. In ieder geval voor zover redelijkerwijs van je kan worden gevergd. Dan kun je vervolgens een afweging maken en een beslissing nemen op het verzoek van de werknemer.

Daarnaast is in de Wet Arbeid en Zorg vastgelegd dat u de werknemer niet mag benadelen, wanneer hij gebruik maakt van de tijdelijke aanpassing van de werktijden. Zo mag je een werknemer die net ouderschapsverlof heeft gehad, niet verbieden vakantiedagen op te nemen. Ook mag je de werknemer niet weigeren om deel te nemen aan een opleiding, ook al is deze werknemer niet een volledige werkweek beschikbaar. Het doel van de wetswijziging is dat werknemers werk en zorg beter kunnen combineren.

Voor meer informatie hierover of over andere onderwerpen kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via 0492-780194 of e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×