Aanpassing verlofregistratiesysteem: dringend noodzakelijk!

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de vakantiewetgeving. Deze wijziging heeft onder andere tot gevolg, dat vanaf 1 januari 2012 een kortere verjaringstermijn gaat gelden voor het wettelijk aantal vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft.

Aantal vakantiedagen
Artikel 7:634 BW bepaalt dat een werknemer minimaal recht heeft op een aantal vakantiedagen dat overeenstemt met 4 maal de overeengekomen arbeidsduur. Stel dat een werknemer 40 uur per week werkt, dan heeft deze werknemer recht op 160 uren vakantie per jaar. Dat is 20 vakantiedagen bij een werkdag van 8 uren per dag.. Dit wettelijk verankerde aantal vakantiedagen wordt wettelijke vakantiedagen genoemd.

Vaak wordt tussen werkgever en werknemer de afspraak gemaakt, dat een werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan de wettelijke vakantiedagen. Dit surplus aan vakantiedagen wordt bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

De huidige wetgeving en het nieuwe wetsvoorstel
Op grond van de huidige wetgeving geldt, dat het recht om zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen, verjaart na verloop van een periode van 5 jaar. Alle tot 1 januari 2012 opgebouwde vakantiedagen, of dat nou wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen zijn, verjaren pas na verloop van een periode van 5 jaar waarbinnen een werknemer geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op het opnemen van vakantiedagen.

Onder de nieuwe wetgeving gaat gelden, dat het recht om de door een werknemer opgebouwde wettelijke vakantiedagen op te nemen, gaat verjaren binnen een termijn van 6 maanden. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft gelden, dat het recht om deze dagen op te nemen pas verjaart na verloop van een periode van 5 jaren.

Aanpassing verlofregistratiesysteem
Voor jou als werkgever is het van belang, dat je jouw verlofregistratiesysteem aldus gaat inrichten, dat in het systeem een onderscheid kan worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2012 opgebouwde wettelijke vakantiedagen kennen een korte verjaringstermijn van slechts 6 maanden. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de ruime verjaringstermijn van 5 jaren gelden.

Voor je vragen of meer informatie over dit onderwerp, kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid. Hij is bereikbaar op 0492-780194 of via e-mail e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×