Aanneming van werk: de 5%-regeling in de wet en in de praktijk

Als een nieuwbouwwoning gereed is, wordt het pand door de aannemer opgeleverd aan de opdrachtgever. Normaal gesproken is de opdrachtgever verplicht de laatste betaaltermijn volledig te voldoen na oplevering. Dit is anders als de opdrachtgever gebreken ontdekt bij of na de oplevering. In dat geval kan de opdrachtgever gebruik maken van de zogenaamde 5%-regeling.

De 5%-regeling
De wettelijk vastgelegde 5%-regeling biedt een opdrachtgever de mogelijkheid om vijf procent van de aanneemsom in depot bij de notaris te storten zonder dat hij hoeft aan te voeren dat er sprake is van gebreken. De notaris houdt dan het geld onder zich en dient het bedrag drie maanden na oplevering over te maken aan de aannemer. Dit is anders als de opdrachtgever binnen deze drie maanden aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn opschortingsrecht en dat kenbaar maakt bij de notaris. In dat geval houdt de notaris het bedrag onder zich totdat de opdrachtgever toestemming geeft om het bedrag aan de aannemer over te maken of als er een bindende uitspraak ligt waarin is bepaald dat het bedrag overgemaakt moet worden aan de aannemer.

In de praktijk komt het vaak voor dat een opdrachtgever gebruik maakt van de 5%-regeling, maar binnen de drie maanden geen gebruik maakt van zijn opschortingsrecht. Je zou dan denken dat de notaris verplicht is om het bedrag over te maken aan de aannemer als daarom verzocht wordt. In de praktijk werkt het vaak anders.

Goedkeuring van de opdrachtgever geeft zekerheid
Bij een verzoek van de aannemer om over te gaan tot uitbetaling van het bedrag in depot, blijkt vaak dat de notaris dit niet zonder goedkeuring van de opdrachtgever doet. De reden is dat de notaris aansprakelijk gesteld kan worden als hij het bedrag overmaakt naar de aannemer. De notaris zal dan voor de zekerheid altijd goedkeuring vragen bij de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dan alsnog zijn goedkeuring weigert, zit er voor de aannemer vaak niets anders op dan dat hij een bindende uitspraak moet zien te bemachtigen waarin wordt bepaald dat de aannemer recht heeft op uitbetaling van het bedrag in depot. Pas dan zal de notaris het bedrag overmaken. 

Goorts en Coppens Advocaten voert veel van dergelijke procedures en kan je hierin bijstaan. Voor meer informatie kun je terecht bij Wesley Rhoe, vakgroepvoorzitter Vastgoed. Je kunt hem bereiken via w.rhoe@gca.nl of 0493-331485.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×